Homoseksualus pavadinęs atmatomis graikų vyskupas atsidūrė už grotų
Vie­nas Grai­ki­jos sta­čia­ti­kių baž­ny­čios vys­ku­pas bu­vo nu­teis­tas už smur­to prieš ho­mo­sek­sua­lus kurs­ty­mą bei pikt­nau­džia­vi­mą sa­vo par­ei­go­mis. Jam bu­vo skir­ta sep­ty­nių mė­ne­sių ka­lė­ji­mo baus­mė, pir­ma­die­nį pra­ne­šė grai­kų ži­niask­lai­da.

Vyskupas Amvrosijus, kurio tikrasis vardas yra Atanasijas Lenis, savo 2015-ųjų rašytiniame kreipimesi pavadino homoseksualius asmenis „visuomenės atmatomis“ bei paragino savo pasekėjus ant jų „spjaudyti“ ir juos „juodinti“.

79 metų dvasininkas buvo kaltinamas viešu smurto kurstymu ir piktnaudžiavimu bažnytinėmis pareigomis, tačiau Egijo miesto teismas praėjusių metų kovą jį išteisino.

Tai buvo pirma tokia byla, kurioje figūravo įtakingos Graikijos stačiatikių bažnyčios atstovas.

Prokurorai apskundė žemesnės instancijos teismo sprendimą baudžiamajam Egijo teismui. Dvasininkui pirmadienį buvo skirta septyni mėnesiai laisvės atėmimo, trys iš jų – lygtinai.

Anksčiau šis vyskupas pasirodydavo viešumoje su graikų neonacių partijos „Auksinė aušra“ lyderiais, o pernykštis teismo sprendimas jį išteisinti papiktino žmogaus teisių grupes. Pirmadienį aktyvistai gyrė naująjį verdiktą ir sakė, kad tai yra teigiamas žingsnis kovoje su neapykantos kalba.