Holokausto įstatymas Lenkijos lyderiams užtrenkė Baltųjų rūmų duris
Len­ki­jos lai­kraš­čių bei in­ter­ne­ti­nių por­ta­lų pir­muo­sius pus­la­pius užė­mė šian­dien ši nau­jie­na – Jung­ti­nių Vals­ti­jų pa­skelb­tos vals­ty­bių bend­ra­vi­mo są­ly­gos dėl Ho­lo­kaus­to įsta­ty­mo. Ka­ri­nis vals­ty­bių bend­ra­dar­bia­vi­mas taip pat ga­li bū­ti pa­vo­ju­je. Apie tai ra­šo­ma to­kiuo­se lei­di­niuo­se, kaip „Ga­ze­ta Wy­borc­za“, Po­li­ty­ka.pl, Onet.pl, „Po­li­ti­co“.

Iki Varšuva atšauks naująjį kontroversišką Holokausto įstatymą, Lenkijos lyderiams nebus leista susitikti su Jungtinių valstijų prezidentu Donaldu Trumpu ar viceprezidentu Mike‘u Pence‘u.

Antradienį lenkų portale Onet.pl buvo rašoma, kad žinutę iš Vašingtono apie įstatymą, uždraudusi teiginius, kad Lenkija ar lenkų tauta yra susijusi su nacių vykdytais nusikaltimais, Lenkija gavo dar vasario 20 dieną. Informaciją patvirtino ir kita Lenkijos žiniasklaida.

Amerikos Valstybės departamento pareigūnai taip pat įspėjo, kad JAV šio įstatymo dėka gali atšaukti finansavimą jungtiniams kariniams projektams Lenkijoje, įskaitant Jungtinių Valstijų karių kaip NATO gynybinių pajėgų dislokavimą valstybėje.

Pasak Onet.pl matyto dokumento, JAV valstybės sekretoriaus padėjėjas Europos ir Eurazijos reikalų klausimais, artimas valstybės sekretoriaus Rexo Tillersono pagalbininkas Wessas Mitchellas teigė, kad naujasis įstatymas yra nepriimtinas, nes juo pažeidžiama saviraiškos laisvė.

Spaudoje teigiama, kad jis Varšuvai įteikė trijų punktų ultimatumą.

Visų pirma – iki kol nebus išspręsta krizė, nebebus jokių aukšto lygio dvišalių susitarimų tarp valstybių. Tai reiškia, kad Andrzejus Duda ar Mateuszas Morawieckis neturės galimybės susitikti su Donaldu Trumpu ar Mike‘u Pence‘u. Antra – jei Lenkijos vyriausybė nepakeis įstatymo, kongresas, tikėtina, užblokuos karinių projektų Lenkijoje finansavimą. Trečia – jei Lenkijos prokurorai pateiks kaltinimus nors vienam Amerikos piliečiui dėl Lenkijos įstatymo nesilaikymo, pasekmės Lenkijai bus „dramatiškos“.

Tvirtinama, kad Lenkijos užsienio reikalų ministerija buvo perspėta dėl gresiančių pasekmių, tačiau ta informacija nepasiekė Teisingumo ministerijos, kuri ir buvo atsakinga už įstatymo suformulavimą. Jungtinių Valstijų žinutė buvo gauta praėjus keturioms dienoms po to, kai Lenkijos Žemutiniai rūmai, parlamentas, patvirtino įstatymą.

Lenkijos laikraštis „Rzeczpospolita“ pranešė, kad Rexas Tillersonas prieš pasirašant įstatymą vasario 6 dieną skambino Andrzejui Dudai, tačiau Lenkijos prezidentas skambučio nepriėmė.

Lenkijos vyriausybės atstovė spaudau Joanna Kopcińska antradienį Lenkijos spaudos agentūrai PAP pareiškė: „Lenkijos – Amerikos dvišalė strateginė partnerystei nėra grasoma, diplomatiniai kontaktai liks tokie, kokie yra šiuo metu.“

Krzysztofas Szczerskis, Lenkijos prezidento Andrzejaus Dudos personalo vadovas, ketvirtadienį Vašingtone planuoja susitikti su Wessu Mitchellu. Šiuo metu Krzysztofas Szczerskis jau nuskrido į Jungtines Valstijas.

Holokausto įstatymas Lenkijoje įsigaliojo kovo 1 dieną. Įstatyme numatyta, kad kiekvienam bet kur pasaulyje esančiam asmeniui, „viešai ir nepagrįstai“ teigsiančiam, kad Lenkija yra kalta, gresia trys metai kalėjimo. Viena Lenkijos organizacija jau pateikė skundą Argentinos laikraščiui dėl įstatymo pažeidimo.

Į tokį Lenkijos įstatymą Izraelis taip pat aršiai sureagavo. Priimdama tokį įstatymą Lenkija sugadino vienus iš artimiausių tarptautinių santykių.

Paklausta apie Onet.pl pateiktą informaciją spaudos konferencijoje antradienį, Jungtinių Valstijų Valstybės departamento atstovė spaudai Heather Nauert pasakė: „Pranešimai, kurie remiasi bet kokios įtampos kurstymu saugumo bendradarbiavimo klausimais, yra tiesiog neteisingi. Lenkija yra artima NATO partnerė. Taip bus ir toliau, niekas nepasikeitė. Tačiau tai nereiškia, kad mes sutariame dėl įsigaliojusio įstatymo.“

Atsakydama į klausimą, dėl galimybės susitikti Lenkijos ir Jungtinių Valstijų prezidentams Heather Nauert pasakė: „Apie jokius planuojamus ar aptariamus susitikimus aš nieko negirdėjau.“