Hillary Clinton prezidento rinkimuose nedalyvaus
Bu­vu­si JAV vals­ty­bės se­kre­to­rė, se­na­to­rė ir pir­mo­ji po­nia Hil­la­ry Clin­ton pir­ma­die­nį Niu­jor­ko te­le­vi­zi­jai „News12“ par­eiš­kė, kad ne­kan­di­da­tuos į ša­lies pre­zi­den­tus per 2020-ųjų rin­ki­mus, ta­čiau pa­ža­dė­jo „nie­kur ne­si­trauk­ti“.

H. Clinton, 2016-ųjų prezidento rinkimuose nusileidusi Donaldui Trumpui, pareiškė: „Ir toliau dirbsiu, kalbėsiu ir ginsiu tai, kuo tikiu.“

„Man kelia labai didelį nerimą tai, kas pastatyta ant kortos mūsų šalyje, tie dalykai, kurie dabar vyksta“, – pridūrė ji.

H. Clinton sakė pasikalbėjusi su keliais žmonėmis, siekiančiais tapti Demokratų partijos kandidatu į prezidentus, ir jiems patarusi: „Nelaikykite nieko savaime suprantamu, nors ir turime ilgą tikrų problemų ir (D. Trumpo administracijos) sulaužytų pažadų sąrašą.“