Hillary Clinton apkaltino Donaldą Trumpą griaunant demokratiją
Bu­vu­si JAV vals­ty­bės se­kre­to­rė ir De­mo­kra­tų par­ti­jos kan­di­da­tė į pre­zi­den­tus Hil­la­ry Clin­ton an­tra­die­nį par­eiš­kė, kad ka­den­ci­jos vi­du­rio rin­ki­mai – šan­sas ame­ri­kie­čiams nu­trauk­ti ne­de­mo­kra­tiš­ką vals­ty­bės va­do­vo Do­nal­do Trum­po ad­mi­nis­tra­ci­jos po­li­ti­ką.

Clinton: rinkimai – šansas sutrukdyti Trumpo administracijos atakoms prieš demokratiją

„Pastaruosius dvejus metus stebėjome, kaip ši administracija puldinėjo ir griovė mūsų demokratinius institutus ir vertybes. Šiandien sakome: „Gana“, – parašė ji savo paskyroje socialiniame tinkle „Twitter“.

H. Clinton taip pat ragino balsuoti prieš „radikalizmą, nepakantumą ir korupciją“ ir už „fantastiškus kandidatus visoje šalyje, taip pat ir už istoriškai daug (rinkimuose dalyvaujančių) moterų“.

Pasak H. Clinton, būtina „tęsti sunkų darbą gelbstint mūsų demokratiją“.

Antradienio rinkimuose bus išrinkti visi Atstovų Rūmų nariai ir dalis senatorių. Be kita ko, bus išrinkti 36 valstijų gubernatoriai.

Naujienų agentūros „Bloomberg“ vertinimu, demokratai turi daugiau galimybių gauti daugumą Atstovų Rūmuose, o ne Senate.

Tuo tarpu kanalo CNN apklausos rezultatai rodo, kad demokratai, tikėtina, užsitikrins žemuosiuose parlamento rūmuose daugumą ir gaus 225 iš 435 mandatų.

Jei Demokratų partijai pavyks gauti daugumą bent vienuose iš parlamento rūmų, jos kongresmenai galės apriboti prezidento respublikono D. Trumpo politines galias, nepritardami daugeliui jo projektų.

Pasak stebėtojų, kadencijos vidurio rinkimai taps amerikiečių požiūrio į prezidentą, kurio iniciatyvos dažnai vertinamos nevienareikšmiškai, rodikliu.