Hesene vyksta Angela Merkel itin svarbūs regioniniai rinkimai
Sek­ma­die­nį Vo­kie­ti­jos He­se­no fe­de­ra­li­nė­je že­mė­je vyks­ta ša­lies po­li­ti­kai itin svar­būs vie­tos par­la­men­to rin­ki­mai, pri­ly­gi­na­mi tek­to­ni­nių plokš­čių ju­dė­ji­mui. Jų re­zul­ta­tas ga­li su­duo­ti nau­ją smū­gį kanc­le­rės An­ge­los Mer­kel va­do­vau­ja­mai koa­li­ci­jai.

Sulaikęs kvėpavimą Berlynas laukia rinkimų Hesene rezultatų po to, kai kaimyninėje Bavarijoje rinkėjai anksčiau šį mėnesį nubaudė A. Merkel koalicines partneres – konservatyviąją Krikščionių socialinę sąjungą (CSU) ir centro-kairės socialdemokratus (SPD).

Hesene yra 4,4 mln., rinkėjų, kurie sudaro tik septynis procentus nacionalinio elektorato. „Hesenas balsuoja, Berlynas dreba“, – rašo dienraštis „Sueddeutsche Zeitung“. – Kanclerė dar niekada nejuto tokio spaudimo.“

Prasti rinkimų rezultatai A. Merkel vadovaujama Krikščionių demokratų sąjungai (CDU) ar SPD paskatins rodymą pirštais ir tarpusavio kaltinimus bei raginimus versti ne itin mylimą trečiąją A. Merkel „didžiąją koaliciją“.

Dauguma Heseno gyventojų iš esmės yra patenkinti savo regionine valdžia, kas reiškia, kad „nebus didelio heseniečių rinkėjų noro nusiųsti signalą Berlynui“, mano savaitraštis „Welt am Sonntag“.

Skelbiama, kad iki pietų rinkėjų aktyvumas daugelyje rajonų buvo toks pat, arba mažesnis, nei per 2013 metų rinkimus.

Dideli nuostoliai

Visgi apklausos rodo, kad tiek CDU atstovaujantis vietos premjeras ir ištikimas A. Merkel sąjungininkas Volkeris Bouffier, tiek ir jo SPD priešininkas Thorstenas Schaeferis-Guembelis patirs nemažų nuostolių, lyginant su 2013 metų rinkimais.

Prognozuojama, kad abi partijos praras po maždaug 10 punktų. Priklausomai nuo kitų partijų rezultatų, matematiškai vis tiek bus įmanoma bet kuriam iš jų vadovauti federalinei žemei.

Pastaruoju metu rinkimuose Vokietijoje geriau sekasi kraštutinių dešiniųjų pažiūrų partijai „Alternatyva Vokietijai“, nusiteikusioms prieš imigrantus, bei žaliesiems. „Alternatyva Vokietijai“, jau yra patekusi į 15 iš 16 regioninių parlamentų bei į federalinį Bundestagą. Manoma, kad nemažai balsų ji nuo CDU ir SPD atkovos iš Hesene.