Havanoje sudužo keleivinis lėktuvas
Ne­tru­kus po pa­ki­li­mo iš Ha­va­nos Jo­se Mar­ti oro uos­to penk­ta­die­nį su­du­žo Ku­bos vals­ty­bi­nių oro li­ni­jų ke­lei­vi­nis lėk­tu­vas, ku­riuo skri­do 104 žmo­nės, pra­ne­šė vals­ty­bi­nė ži­niask­lai­da. Trys gy­vi žmo­nės bu­vo iš­trauk­ti iš nu­kri­tu­sio ke­lei­vi­nio lai­ne­rio.

Nurodoma, kad į ligoninę nugabentų sužeistųjų būklė kritinė. Nelaimės vietoje apsilankęs šalies prezidentas Miguelis Diazas– Canelis anksčiau perspėjo, kad dauguma lėktuve buvusių žmonių veikiausiai žuvo.

Orlaivis „Boeing 737“, kuris buvo išnuomotas kompanijai „Cubana de Aviacion“, sudužo „šalia tarptautinio oro uosto“, pranešė valstybinė naujienų agentūra „Prensa Latina“.

Šaltiniai iš oro uosto sakė, kad lėktuvas skrido iš sostinės į rytinį Holgino miestą.

Įvykio liudininkai naujienų agentūrai AFP sakė, kad vietoje, kur nukrito laineris, rūksta tiršti dūmai.

Smarkiai apgadintas ir apdegęs „Boeing 737“ guli viename lauke, o prie jo tebedirba ugniagesiai.

Į nelaimės vietą atsiųsta daugybė gelbėtojų ir greitosios pagalbos automobilių.

Ten taip pat išvyko vyriausybės pareigūnai, įskaitant ir prezidentą Miguelį Diazą-Canelį.

Reuters/Scanpix nuotrauka.

Kaimiškos vietovės gyventojai pasakojo matę, kad keli išgyvenę katastrofą žmonės išvežti greitosios pagalbos automobiliais.

Pastaraisiais mėnesiais „Cubana de Aviacion“ dėl mechaninių gedimų atsisakė daugybės savo pasenusių lėktuvų.