Havajuose – nauji ugnikalnių išsiveržimai
Ha­va­jus penk­ta­die­nį su­pur­čius ga­lin­gam 6,9 ba­lo stip­ru­mo že­mės dre­bė­ji­mui ki­lo nau­jų ug­ni­kal­nio iš­si­ver­ži­mų, ke­lian­čių grės­mę gy­ve­na­mie­siems ra­jo­nams, pra­ne­šė JAV Geo­lo­gi­jos tar­ny­ba (USGS).

Pareigūnai nurodė, kad požeminis smūgis buvo užfiksuotas 12 val. 32 min. vietos (šeštadieni, 1 val. 32 min. Lietuvos) laiku. Jo epicentras buvo pietinėje Kilauėjos ugnikalnio dalyje 5 km gylyje. Šis ugnikalnis pirmąkart išsiveržė ketvirtadienį po virtinės žemės drebėjimų saloje.

„Tai – beveik ta pati vieta kaip ir gyvybių nusinešusio 1975-ųjų 7,1 balo drebėjimo“, – socialiniame tinkle „Twiter“ pranešė USGS.