Gvatemala aplenkė Lietuvą
Gva­te­ma­la tre­čia­die­nį ofi­cia­liai ati­da­rė sa­vo am­ba­sa­dą Je­ru­za­lė­je ir ta­po pir­mą­ja ša­li­mi, pa­se­ku­sia itin prieš­ta­rin­gai ver­ti­na­mu Jung­ti­nių Vals­ti­jų spren­di­mu per­kel­ti sa­vo at­sto­vy­bę Iz­rae­ly­je iš Tel Avi­vo į Šven­tą­jį mies­tą.

Ambasados, įsikūrusios viename biurų komplekse Jeruzalės širdyje, atidarymo ceremonijoje dalyvavo Izraelio ir Gvatemalos pareigūnai.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas pernai gruodį ignoravo tarptautinį konsensusą, kad Jeruzalės statuso klausimas turi būti sprendžiamas Artimųjų Rytų taikos derybų kontekste, ir pripažino Jeruzalę Izraelio sostine. Pirmadienį Šventajame mieste įvyko naujosios Amerikos ambasados atidarymo ceremonija, aptemdyta dešimčių palestiniečių protestuotojų žūties nuo izraeliečių ugnies prie Gazos Ruožo sienos.