Gruzijos ekspremjeras milijardierius Ivanišvilis išrinktas valdančiosios partijos vadovu
Bu­vęs Gru­zi­jos prem­je­ras mi­li­jar­die­rius Bi­dzi­na Iva­niš­vi­lis penk­ta­die­nį iš­rink­tas val­dan­čio­sios par­ti­jos „Gru­zi­jos sva­jo­nė – De­mo­kra­ti­nė Gru­zi­ja“ pir­mi­nin­ku.

Partijos lyderiu jis buvo vienbalsiai išrinktas per Tbilisyje vykstantį „Gruzijos svajonės“ suvažiavimą.

Iki šiol partijai oficialiai vadovavo dabartinis premjeras Georgijus Kvirikašvilis. Praeitą savaitę jis pranešė, kad B. Ivanišvilis nusprendė grįžti į politiką.

Kalbėdamas suvažiavime B. Ivanišvilis pareiškė, kad į politiką grįžta įsiplieskus valdančiųjų nesutarimams.

„Šis įžvelgiamas susipriešinimas peržengė politinei komandai priimtino demokratiškumo ribas“, – pareiškė jis ir pridūrė, kad valdančioji partija neturi gaišti laiko „tuštiems ginčams“.

Margaspalvė mažų partijų koalicija, kurią subūrė B.Ivanišvilis, 2012 metų rinkimuose išstūmė iš valdžios griežtai provakarietišką buvusio prezidento Michailo Saakašvilio įkurtą Jungtinį nacionalinį judėjimą. Naujos vyriausybės vadovu tapo B. Ivanišvilis.

Po 2013 metų prezidento rinkimų jis perdavė premjero postą savo pasirinktam įpėdiniui ir formaliai pasitraukė iš politikos, tačiau buvo tebelaikomas Gruzijos „pilkuoju kardinolu“.

Per 2016 metų rinkimus „Gruzijos svajonė“ vėl užsitikrino daugumą parlamente.