Gruzijoje dėl Georgijaus juostelių ir sovietų simbolikos kilo ginčų ir muštynių
Gru­zi­jos sos­ti­nė­jė Tbi­li­sy­je ir pa­jū­rio mies­te Ba­tu­my­je per Per­ga­lės die­nos at­mi­ni­mo ren­gi­nius tre­čia­die­nio ry­tą įvy­ko ke­le­tas in­ci­den­tų dėl juo­se de­mons­truo­tos so­vie­ti­nės sim­bo­li­kos, pra­ne­šė Sa­kart­ve­lo ži­niask­lai­da.

Sostinėje esančiame Vakės (buvusiame Pergalės) parke, kur yra Nežinomo kario kapas ir amžinoji ugnis, kilo ginčas tarp judėjimo „Socialistinė Gruzija“ ir opozicinės partijos „Vieningas nacionalinis judėjimas“ atstovų.

Anot žiniasklaidos, konflikto priežastis buvo draudžiama sovietinė simbolika, ypač SSRS vėliavos, atsineštos „Socialistinės Gruzijos“ organizuotos akcijos dalyvių.

Prieš šių kontroversiškų simbolių naudojimą parke protestavo ir kitų visuomeninių judėjimų atstovai. Jie sakė žurnalistams atėję budėti prie parko įėjimo, kad nebūtų įnešta raudonųjų vėliavų ir kitų sovietinių simbolių.

Pasak aktyvistų, jie ketina apie visa tai pranešti policijai ir pareikalauti valdžios reakcijos, nes Gruzijos įstatymai draudžia viešose vietose demonstruoti SSRS simboliką.

Jie taip pat tvirtino, kad neturi nieko prieš akcijos „Nemirtingasis pulkas“ dalyvius, nešančius veteranų portretų, bet neturinčių Georgijaus (Šv. Jurgio) juostelių ar uždraustos simbolikos.

Vietos žiniasklaida paskelbė, kad siekiant užkirsti kelią incidentams Vakės parke buvo mobilizuota policijos pareigūnų.

Be to, virtinė incidentų įvyko Batumyje, kur vyko Pergalės dienos minėjimo akcija „Nemirtingasis pulkas“, surengta viešosios organizacijos „Gruzijos slavų tautų kongresas“.

Pranešama, jog kai kurie dalyviai dėvėjo marškinėlius su antrašu „SSSR“ ir turėjo Georgijaus juostelių. Tuo pasipiktino grupė piliečių ir Vieningojo nacionalinio judėjimo veikėjų.

Anot vietos žiniasklaidos, per šį renginį kilo ginčas, o keletas žmonių susimušė. Batumyje šiuo metu irgi mobilizuota policija, siekiant užtikrinti, kad neįvyktų daugiau incidentų.