Gruzija eksprezidentui Michailui Saakašviliui skyrė 3 metus įkalinimo
Tbi­li­sio teis­mas penk­ta­die­nį pri­pa­ži­no bu­vu­sį Gru­zi­jos pre­zi­den­tą Mi­chai­lą Saa­kaš­vi­lį „pik­ty­biš­kai vir­ši­jus įga­lio­ji­mus“, kai jis dar dir­bo vals­ty­bės va­do­vo pos­te, ir sky­rė jam tre­jus me­tus lais­vės at­ėmi­mo.

Nutartis buvo priimta M. Saakašviliui nedalyvaujant.

Teismas visiškai pripažino prokurorų argumentus, kad M. Saakašvilis viršijo įgaliojimus, kai suteikė malonę keturiems policijos pareigūnams, nuteistiems kalėti už 2006 metais įvykdytą banko darbuotojo Sandro Girgvlianio nužudymą. Šios žmogžudystės byla sulaukė didelio atgarsio – su ja sietas buvęs vidaus reikalų ministras Vano Merabišvilis, buvęs Konstitucijos saugumo departamento viršininkas Data Achalaja ir kiti aukšto rango teisėsaugos pareigūnai.

Eksprezidento advokatė Sofija Gogličidzė sakė žurnalistams, kad „šioje byloje nėra nei vieno įrodymo, patvirtinančio Saakašvilio kaltę“.

„Būdamas prezidentas Michailas Saakašvilis turėjo teisę suteikti malonę policininkams“, – pridūrė ji.

Prie teismo rūmų susirinkę M. Saakašvilio šalininkai sakė žurnalistams, kad teismo sprendimas prieštarauja konstitucijai ir kad jis bus apskųstas – be kita ko, Europos Žmogaus Teisių Teismui (EŽTT) Strasbūre.

Ilgiau kaip dešimtmetį Gruzijai vadovavęs M. Saakašvilis savo šalį paliko 2013 metais ir vėliau buvo paskirtas vadovauti Ukrainos Odesos sričiai. Pernai jis atsistatydino, skųsdamasis, kad pareigūnai trukdo jo pastangoms kovoti su korupcija.

Dabar jis yra vienos Ukrainos opozicinės partijos vadovas ir pastaruoju metu konfliktavo su Kijevo vyriausybe ir organizavo antikorupcinius protestus.

Liepos pabaigoje Ukrainos migracijos tarnyba pranešė, kad prezidentas Petro Porošenka panaikino M.Saakašvilio turėtą Ukrainos pilietybę. Gruzijos pilietybės jis neteko 2015-aisiais, kai buvo paskirtas Odesos gubernatoriumi.

Gruzija yra oficialiai paprašiusi Ukrainos M. Saakašvilį sulaikyti ir išduoti. Gruzijoje jis yra kaltinamas keturiose bylose, iškeltose dėl svetimo turto pasisavinimo, iššvaistymo ar užvaldymo ir piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi. Tbilisio teismas 2014-ųjų rugpjūtį M.Saakašviliui skyrė kardomąją priemonę – sulaikymą, o netrukus jis buvo paskelbtas ieškomu asmeniu.