Gruodžio 11-oji – lemtinga „Brexit“ sutarčiai
 Di­džioios Bri­ta­ni­jos par­la­men­tas gruo­džio 11 die­ną su­rengs itin svar­bų bal­sa­vi­mą, lem­sian­tį, ar su Eu­ro­pos Są­jun­gos ly­de­riais su­de­rin­ta „Bre­xit“ su­tar­tis bus pri­im­ta, ar at­mes­ta, pir­ma­die­nį pra­ne­šė Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės mi­nis­trė pir­mi­nin­kė The­re­sa May.

„Laukiu gruodžio 11-osios..., kai šiems Rūmams reikės nuspręsti, ar jie nori išpildyti Britanijos žmonių balsavimą, ar ne“, – premjerė sakė įstatymų leidėjams Bendruomenių Rūmuose.

Politikė pirmadienį patyrė akistatą su įtūžusiais parlamento nariais, pradėjusi vykdyti keblų uždavinį – įtikinti maištingus įstatymų leidėjus pritarti jos vyriausybės su Europos Sąjunga suderėtai „Brexit“ sutarčiai.

Britanijos lyderei pavyko užbaigti pusantrų metų trukusias skausmingas derybas su Briuseliu, kurioms daug kartų buvo iškilęs pavojus žlugti. Sekmadienį „Brexit“ sutartį pasirašė kitų 27 ES valstybių lyderiai.

Tačiau ši proceso dalis visuomet buvo laikoma lengvąja.

Theresa May dabar privalo prastumti sutartį susiskaldžiusiame parlamente, turėdama tik menkutę faktinę daugumą, nors susitarimą griežtai kritikuoja tiek opozicija, tiek pačios premjerės stovyklos nariai.

Į keblią padėtį patekusi lyderė galėjo iš anksto įsitikinti, koks sunkus darbas jos laukia, kai informavo įstatymų leidėjus apie savo vizito Briuselyje rezultatus.

Opozicinės Leiboristų partijos pirmininkas Jeremis Corbynas pareiškė, kad išstojimo sutartis ir papildoma politinė deklaracija dėl Britanijos ir ES ateities santykių yra „nacionalinio žalojimosi aktas“.

„Tautos labui Rūmai turi mažai iš ko rinktis – tik atmesti šią sutartį“, – sakė jis.

Vis dėlto Theresa May didesnį susirūpinimą gali kelti garsėjantis nepritariančiųjų choras jos pačios Konservatorių partijoje.

Konservatorių įstatymų leidėjas Markas Francois pareiškė Theresai May, kad jos sutartis „tokia pat negyva kaip drontai“.

Buvęs Theresos May šalininkas Michaelas Fallonas sakė, kad vyriausybė prašo parlamento „imtis didžiulio lošimo“ ir „išsižadėti savo balso ir veto (Europos Sąjungoje) be jokio tvirto įsipareigojimo, kad vyks netrikdoma prekyba“.

Tik praėjus daugiau nei valandai nuo posėdžio pradžios pasisakė pirmoji konservatorių parlamentarė, išreiškusi palaikymą premjerei.

„Eiti toliau“

Britanijos žiniasklaidos skelbiamos dabartinio balsų pasiskirstymo prognozės neatrodo palankios Theresai May.

Daugelis numato, kad sutartis bus atmesta pirmuoju skaitymu ir kad prieš parlamento žiemos atostogas teks organizuoti antrąjį balsavimą, esant maždaug tokiai pačiai pusiausvyrai.

Jeigu sutarčiai nebūtų pritarta antruoju balsavimu, Britanija žengtų į nežinomą teritoriją ir, galbūt, į naujus rinkimus.

Jungtinė Karalystė išstos iš ES kovo 29 dieną. Theresos May vyriausybė dėl visa pikta taip pat rengiasi scenarijui, kad Bendriją teks palikti be jokios galiojančios sutarties.

Premjerė pirmadienį teigė, kad rinkėjai tiesiog pavargo nuo „Brexit“ ir nori, kad jų lyderiai pagaliau išspręstų šį reikalą.

„Britanijos žmonės nori, kad toliau eitume su sutartimi, atiduodančia pagarbą referendumui ir leidžiančia mums vėl susivienyti kaip šaliai, nepriklausomai nuo to, kaip balsavome“, – sakė Theresa May.

„Ši sutartis yra tokia. Tai sutartis Britanijos žmonių labui“, – pridūrė ji.

Konservatorių partijos euroskeptikai kaltina Theresą May per daug nusileidus Briuseliui, o leiboristų opozicija argumentuoja, kad atsiskyrimas padarys didžiulę žalą Britanijos ekonomikai.

Tačiau tiek Briuselis, tiek Theresa May sako, kad dabartinis sutarties variantas yra galutinis ir geriausias, kokį galėjo gauti Londonas.

„Nenorime sudaryti žmonėms klaidingo įspūdžio, kad esame aistringi pasilikimo arba „Brexit“ šalininkai, kad yra kitas susitarimas, galintis sulaukti 28 valstybių narių palaikymo. Jo nėra“, – pabrėžė Airijos premjeras Leo Varadkaras.

Skurdesni britai?

Dabar Theresa May leisis į kelionę po visą šalį, siekdama paaiškinti sutarties privalumus rinkėjams ir įstatymų leidėjams Londone.

Vyriausybė taip pat ketina surengti specialų susitikimą su leiboristų deputatais, kad paaiškintų jiems „Brexit“ sutarties sąlygas. Toks žingsnis atrodo neįprastas, bet jis turi ankstesnių precedentų.

Be to, Th. May susitiks su daugiau kaip 100 stambiojo verslo lyderių, siekdama jų palaikymo.

Tačiau J. Corbynas pirmadienį atkreipė dėmesį į vieną naują ekonomikos studiją, rodančią, kad laikantis Theresos May vyriausybės parengto plano Britanijos ekonomikas augimas staigiai sulėtės.

Nepriklausomas Nacionalinis ekonomikos ir socialinių tyrimų institutas padarė išvadą, kad prekyba su ES, ypač paslaugų srityje, po „Brexit“ tikriausiai pabrangs, ir tai sukels neigiamų padarinių gyvenimo kokybei.

„Ilguoju laikotarpiu BVP bus apie 4 proc. mažesnis negu tuo atveju, jeigu JK būtų pasilikusi ES“, – sakoma ataskaitoje.

Prognozuojama, kad tai kiekvienam Britanijos gyventojui kainuos apie tūkstantį svarų (1 150 eurų) per metus.