GRU gydytojas – su Rusijos didvyrio medaliu
Žur­na­lis­ti­nių ty­ri­mų gru­pė „Bel­ling­cat“ an­tra­die­nį pa­skel­bė, kad an­tra­jam įta­ria­ma­jam, sie­ja­mam su bu­vu­sio ru­sų dvi­gu­bo agen­to Ser­ge­jaus Skri­pa­lio ir jo du­kros ap­nuo­di­ji­mu Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je, 2014 me­tais Ru­si­jos pre­zi­den­tas Vla­di­mi­ras Pu­ti­nas įtei­kė aukš­čiau­sią jo ša­lies ap­do­va­no­ji­mą – Ru­si­jos did­vy­rio me­da­lį.

„Bellingcat“ išvakarėse paskelbė nustačiusi, kad šis asmuo yra kvalifikuotas kariuomenės gydytojas, dirbantis Rusijos karinės žvalgybos tarnybai GRU.

„Dabar nustatėme, kad „Aleksandras Petrovas“ iš tikrųjų yra dr. Aleksandras Jevgenjevičius Miškinas, kvalifikuotas kariuomenės gydytojas, dirbantis GRU“, – sakoma Britanijoje įsikūrusios grupės tinklalapyje paskelbtame pranešime.

S. Skripalis ir jo duktė Julija šių metų kovą Anglijos mieste Solsberyje buvo apnuodyti Sovietų Sąjungoje sukurta nervus paralyžiuojančia medžiaga „Novičiok“.

Londonas kaltina Rusijos vyriausybę mėginus nužudyti S. Skripalį dėl jo tebevykdomo bendradarbiavimo su Europos žvalgybos tarnybomis.

Tačiau Maskva šiuos kaltinimus griežtai neigia.