Grąžino nacių pagrobtus meno kūrinius
Pra­ncū­zi­ja tris fla­man­dų meis­tro Joa­chi­mo Pa­ti­ni­ro pa­veiks­lus pir­ma­die­nį grą­ži­no žy­dų šei­mos, ku­ri bėg­da­ma nuo na­cių bu­vo pri­vers­ta juos par­duo­ti, pa­li­kuo­nims.

Brombergų šeima 1938 metų pabaigoje iš Vokietijos išvyko į Paryžių, o kitais metais buvo priversta parduoti XVI amžiaus „Krucifikso triptiką“ ir dar kelis paveikslus, kad galėtų per Šveicariją išvykti į Jungtines Valstijas.

Paveikslus Luvro muziejuje prancūzų kultūros ministrė Francoise Nyssen oficialiai perdavė Henriettai Schubert ir Chrisui Brombergui, Hertos ir Henry Brombergų palikuoniams.

Tai antras kartas per dvejus metus, kai Prancūzijos valstybė grąžino šiai šeimai pagrobtų meno kūrinių. 2016 metais buvo perduotas vienas iš Antverpeno dailininko Jooso van Cleve sekėjų XVI amžiuje nutapytas „Vyro portretas“.

Minimi J. Patiniro paveikslai po Antrojo pasaulinio karo buvo atgauti Miunchene. Kadangi dėl jų grąžinimo niekas nesikreipė, kūriniai beveik septynis dešimtmečius gulėjo Prancūzijos valstybės kolekcijose.

„Krucifikso triptichas“ vokiečiams okupavus Paryžių buvo nupirktas už žemiausią kainą. Paveikslas buvo skirtas Hitlerio planuotam įkurti Fiurerio muziejui jo gimtajame Linco mieste Austrijoje.

J. Patiniras laikomas peizažų pradininku. Jo panoraminis stilius tapo Šiaurės renesanso skiriamuoju ženklu.

Daugiau kaip 30 pagrobtų paveikslų nuo gruodžio buvo eksponuojami Luvre, siekiant šviesti visuomenę šiuo klausimu.

Prancūzija suintensyvino pastangas grąžinti Antrojo pasaulinio karo metais pagrobtus meno kūrinius jų teisėtiems šeimininkams. Ieškant savininkų šeimų pasitelkiami genealogijos ekspertai.

„Nebepriimtina laukti, kol palikuoniai ateis ir paprašys grąžinti jiems jų šeimų meno kūrinius“, – sakė buvusi kultūros ministrė Audrey Azoulay, kuri dabar vadovauja UNESCO.

Manoma, kad iš Prancūzijos žydų arba į šią šalį prieš vokiečių okupaciją pabėgusių žydų buvo pavogta iki 100 tūkst. meno kūrinių ir milijonai knygų.

Sąjungininkai po karo rado maždaug 60 tūkst. dingusių meno kūrinių. Prancūzija nuo 7-ojo dešimtmečio grąžina juos šeimoms, nors iki 1994-ųjų jų buvo grąžinta tik 30.

Vėliau šios pastangos buvo labiau koordinuotos, o nuo 2013-ųjų tuo užsiima ekspertų, istorikų ir archyvarų komisija.