Graikų ultrakairieji kovotojai prisiėmė atsakomybę už sprogimą prie TV redakcijos
Grai­ki­jos ul­tra­kai­rie­ji ko­vo­to­jai tre­čia­die­nį pri­siė­mė at­sa­ko­my­bę už spro­gi­mą, pra­ėju­sį mė­ne­sį drioks­te­lė­ju­sį prie vie­nos di­džiau­sių ša­lies ži­niask­lai­dos prie­mo­nių gru­pių būs­ti­nės At­ėnuo­se.

Liaudies kovotojų grupė (OLA) pareiškė, kad gruodžio 17-ąją smogė privačios televizijos „Skai“ redakcijai dėl galimų neskaidrių ryšių tarp žurnalistų ir politikų.

Graikijoje pastaruoju metu dažnai rengiami išpuoliai prieš valstybines įmones ir ambasadas. Neretai teigiama, kad už šias atakas atsakingos anarchistų ir kraštutinės kairės organizacijos.

Savadarbė bomba buvo detonuota apie 2 val. 30 min. vietos (ir Lietuvos) laiku, o 45 min. anksčiau dar vienos televizijos redakcijos gavo anoniminių perspėjimų telefonu.

Policija apsupo Atėnų priemiesčio Naujojo Faliro vieną rajoną ir evakavo pastatą, kuriame įsikūrę „Skai“ ir vyriausybę kritikuojančio centro dešinės dienraščio „Kathimerini“ biurai.

Abi žiniasklaidos priemonės priklauso Alafūzų (Alafouzos) laivų savininkų šeimai.

Anot policijos, bomba buvo paslėpta vienoje siauroje gatvėje pastatą juosiančios tvoros. Sprogimo banga išdaužė fasado langų.

„Skai“ tuomet savo pareiškime pabrėžė, kad per sprogimą buvo „smarkiai apgadintas“ redakcijos pastatas.

„Teroristų ataka mūsų neprislėgs“, – sakoma pareiškime. Jame taip pat teigiama, kad vyriausybė nesiėmė adekvačių veiksmų, nors „kanalui ne kartą buvo grasinta“.

Graikijos vyriausybės atstovas Dimitris Dzanakopulas atmetė šiuo kaltinimus.

2013 suformuota OLA prisiėmusi atsakomybę už mažiausiai penkis panašius sprogimus, bet nė vienas iš jų nepareikalavo žmonių gyvybių.

Paskutinį kartą grupuotė prisiėmė atsakomybę už 2017 metų gruodį prie Atėnų apeliacinio teismo nugriaudėjusį sprogimą, per kurį buvo padaryta reikšmingos materialinės žalos.