Graikijos komunistai bandė nuversti Harry Trumano paminklą
Grai­ki­jo­je gru­pė ko­mu­nis­ti­nių pa­žiū­rų stu­den­tų pir­ma­die­nį per an­tia­me­ri­kie­tiš­ką de­mons­tra­ci­ją ban­dė nu­griau­ti JAV pre­zi­den­to Har­ry Tru­ma­no sta­tu­lą At­ėnuo­se, pra­ne­šė po­li­ci­jos par­ei­gū­nai.

Specialiosioms policijos pajėgoms teko panaudoti ašarines dujas, bandant sustabdyti grandininiu pjūklu ir grandinėmis apsiginklavusius studentus, kai jie bandė nugriauti bronzinę trijų metrų aukščio statulą.

Remiantis pranešimais, per tą incidentą mažiausiai du žmonės buvo sužeisti.

Tuo metu demonstracijoje Atėnų centre dalyvavo maždaug 700 žmonių. Tai buvo viena iš virtinės savaitgalį prasidėjusių protesto akcijų, kuriomis reiškiamas nepasitenkinimas JAV vadovaujamos koalicijos smūgiais Sirijoje.

H. Trumano statula Atėnuose buvo pastatyta 1963 metais, išreiškiant pagarbą 33-ajam Amerikos prezidentui, patvirtinusiam ekonominę paramą šaliai po karo užtikrinusį 1948 metų Maršalo planą.

Skulptūros autorius – amerikiečių skulptorius Felixas Weldonas. Ši H. Trumano statula jau ne pirmą kartą tampa prieš amerikiečių politiką nusiteikusių protestuotojų taikiniu.

1986 metais paminklas buvo sprogdintas, o dar po dešimtmečio statulai buvo nupjautos kojos. 1999 metais restauruota statula buvo sugrąžinta ant pjedestalo, ruošiantis tuometinio JAV prezidento Billo Clintono (Bilo Klintono) vizitui Atėnuose.

Antiamerikietiškos nuotaikos Graikijoje tvyro dar nuo 1967–1974 metų, kai šalį valdė Vašingtono remiama karinė chunta.

H. Trumanas yra kaltinamas ir dėl sprendimo panaudoti branduolinį ginklą Hirošimoje ir Nagasakyje. Po šio smūgio Japonija pasidavė per Antrąjį pasaulinį karą.