Graikijos dvasininkai neteks valstybės tarnautojų statuso
Kai­rio­ji At­ėnų vy­riau­sy­bė nu­spren­dė pa­keis­ti Grai­ki­jos vals­ty­bės san­ty­kius su ga­lin­ga sta­čia­ti­kių baž­ny­čia, pa­skelb­da­ma, jog dva­si­nin­kai ne­teks vals­ty­bės tar­nau­to­jo sta­tu­so. Tai pa­veiks 10 tūkst. Baž­ny­čios dar­buo­to­jų.

Taip buvo nuspręsta šalies premjerui Alexiui Tsiprui ir archivyskupui Jeronimui II pasiekus susitarimą, pagal kurį dvasininkams atlyginimai nebebus mokami kaip valstybės tarnautojams, bet per subsidiją. Jos suma per metus bus apie 200 mln. eurų ir nesikeis, nepriklausomai, ar dvasininkų skaičius mažės ar didės.

Savo ruožtu Bažnyčia neprieštaraus vyriausybės pastangoms valstybę paversti neutralia religijos atžvilgiu ir atsisakys bet kokių pretenzijų į anksčiau nacionalizuotą Bažnyčios turtą.

Nesutarimas dėl nuosavybės siekia 1952 metus. Pagal naują susitarimą, valstybė ir Bažnyčia įsteigs bendrą fondą valdyti turtui, į kurį pretenzijas reiškia abi šalys. Kaštai ir pajamos bus dalinamos į dvi lygias dalis.

Pasak BBC žurnalisto Kosto Kallergio, šis susitarimas yra labai svarbus žingsnis, siekiant Graikija paversti išties sekuliaria valstybe, tačiau stačiatikių bažnyčia ir toliau šalyje vaidins didžiulį vaidmenį. Mokiniai graikų mokyklose vis dar pradeda pamokas su malda, o religija dėstoma visus 12 metų.

Graikijos teismuose, virš teisėjo kėdės, kabo religinė ikona, o neretai, prašant viešųjų paslaugų, paraiškose iš piliečių reikalaujama nurodyti savo religiją, nors teoriškai tai yra neteisėta.

Šalies aukščiausieji dvasininkai net dalyvauja naujos vyriausybės prisaikdinimo ceremonijoje, per kurią laimina kabineto narius. Šios tradicijos nenutraukė ir kairiosios partijos „Syriza“ lyderio A. Tsipro, kuris yra ateistas, vadovaujama vyriausybė.

Tad nepaisant istorinės svarbos susitarimo, dar laukia ilgas kelias iki visiško valstybės ir bažnyčios atskyrimo Graikijoje.

Susitarimą dar turės patvirtinti sinodas bei šalies vyriausybė ir parlamentas. Apie jį buvo paskelbta antradienį vakare, po A. Tsipro ir archivyskupo Jeronimo II derybų. Jau po kelių valandų pasigirdo nepritariančių balsų. Keli vyskupai jį pasmerkė kaip išdavystę.

Jeronimas II pabandė kiek pataisyti situaciją, trečiadienį pareikšdamas, kad susitarimas dar ne galutinis. „Susitarimas yra vienas dalykas. Ketinimas jį sudaryti – kitas. – teigė jis. – Buvo paskelbtas susitarimas, kuriame parodoma ketinimas, gera abiejų, bažnyčios ir valstybės, valia ieškoti sprendimo beveik šimtmetį besitęsiančioms problemoms.“