Gorbačiovas ragina užkirsti kelią naujoms ginklavimosi varžyboms
Bu­vęs So­vie­tų Są­jun­gos ly­de­ris Mi­chai­las Gor­ba­čio­vas ket­vir­ta­die­nį par­agi­no im­tis prie­mo­nių, ku­rios už­kirs­tų ke­lią nau­joms gink­la­vi­mo­si var­žy­boms tarp Va­ka­rų ir Ru­si­jos.

87-erių M. Gorbačiovas pareiškė žurnalistams, kad Maskva ir Vašingtonas turėtų stengtis išspręsti turimus nesusitarimus ir pagerinti dvišalius santykius, kuriuos jis pavadino svarbiausiais pasaulyje.

SSRS eksprezidentas pabrėžė tikintis, jog „naujos ginklavimosi varžybos gali būti sustabdytos, ir kad mes galėtumėme tęsti branduolinį nusiginklavimą“, kurį jis inicijavo kartu su tuometiniu JAV prezidentu Ronaldu Reaganu (Ronaldu Reiganu).

Tokius komentarus M. Gorbačiovas išsakė apsilankęs dokumentinio filmo, kurį Werneris Herzogas (Verneris Hercogas) sukūrė remdamasis jųdviejų pokalbiais, premjeroje.

Praėjusį mėnesį JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) paskelbė, kad Vašingtonas dėl įtariamų Maskvos pažeidimų ketina atšaukti Vidutinio nuotolio branduolinių pajėgų sutartį (INF), kurią M. Gorbačiovas ir R. Reaganas pasirašė 1987 metais.

M. Gorbačiovas vadovavo Sovietų Sąjungai 1985–1991 metais.