Ginklus sudėjo Didžiosios Britanijos „Brexit“ sekretorius
Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos „Bre­xit“ se­kre­to­rius Da­vi­das Da­vi­sas ir vie­nas iš jo pa­va­duo­to­jų sek­ma­die­nį at­sis­ta­ty­di­no ir to­kiu bū­du su­da­vė skau­dų smū­gį mi­nis­trei pir­mi­nin­kei The­re­sai May, mė­gi­nan­čiai už­si­ti­krin­ti sa­vo par­ti­jos vie­nin­gą pri­ta­ri­mą pla­nui iš­sau­go­ti tvir­tus ry­šius su Eu­ro­pos Są­jun­ga, kai Jung­ti­nė Ka­ra­lys­tė iš­stos iš šio blo­ko.

„Pagrindinė politikos kryptis geriausiu atveju paliks mus silpnoje derybinėje pozicijoje, o galbūt ir neišvengiamoje“, – D. Davisas rašo savo laiške Th. May.

Britų žiniasklaida pranešė, kad „Brexit“ jaunesnysis ministras Steve'as Bakeris irgi atsistatydino.

Jie pasitraukė praėjus dviem dienoms po vyriausybės sprendimo patvirtinti „Brexit“ strategiją, kad būtų išjudintos stringančios derybos su Briuseliu. Šis planas buvo apsvarstytas per visą dieną trukusį kabineto pasitarimą premjerės oficialiojoje užmiesčio rezidencijoje Čekerse netoli Londono.

D. Davisas sakė, kad naujasis planas „numanomą parlamento kontrolę padarys iliuzinę, o ne tikrą“.

Jis ypač kritikavo siūlymą parengti „bendras taisykles“ su ES, leidžiančias netrikdomai prekiauti su bloku. Pasak D. Daviso, tokiu atveju „didelės dalies mūsų ekonomikos kontrolė būtų perduota ES, ir tai nėra joks realus savo įstatymų kontrolės susigrąžinimas“.

„Taip nesu pakankamai įtikintas, kad mūsų derybų strategija tiesiog neves prie tolesnių reikalavimų suteikti nuolaidų“, rašė jis ir pridūrė, kad šiais reikalais turi rūpintis žmogus, „entuziastingai tikintis jūsų požiūriu, o ne vien vangus šauktinis“.

Th. May savo atsakomajame laiške pareiškė, kad jos „Brexit“ planas „neabejotinai reikš galių sugrąžinimą iš Briuselio į Jungtinę Karalystę“ ir kad jis atitinka įsipareigojimą palikti Europos bendrąją rinką ir muitų sąjungą.

„Norėčiau šiltai jums padėkoti už viską, ką nuveikėte per pastaruosius metus valstybės sekretoriaus poste, kad suformuotumėte mūsų pasitraukimą iš ES“, – pridūrė premjerė.

„Tariamas „Brexit“

D. Davisas prieš dvejus metus buvo paskirtas vadovauti naujai įkurtam Išstojimo iš Europos Sąjungos departamentui, Britanijos rinkėjams per referendumą nubalsavus už pasitraukimą iš bloko.

Jis tapo „Brexit“ proceso viešuoju veidu ir vadovaudavo Britanijos delegacijos deryboms su Briuseliu. Vis dėlto pastaraisiais mėnesiais D. Daviso vaidmuo darėsi vis blankesnės, Th. May ir jos padėjėjams imantis didesnio vaidmens formuojant derybų strategiją.

Anot žiniasklaidos pranešimų, 69 metų D. Davisas anksčiau jau kelis kartus grasino atsistatydinti dėl esą nepakankamai tvirtos Britanijos derybinės pozicijos, bet viešai demonstruodavo esąs visiškai lojalus premjerei.

Th. May pirmadienį kreipsis į parlamentą ir išdėstys įstatymų leidėjams naująją „Brexit“ strategiją – kad iš bloko išstojusi Jungtinė Karalystė priims kai kurias ES taisykles, siekdama užtikrinti sklandžią prekybą. Tokia pozicija pykdo kai kuriuos įstatymų leidėjus iš jos pačios Konservatorių partijos, norinčius aiškesnio atsiribojimo nuo ES, ir verslą, sakantį, kad pasirinktas kelias vis tiek gali pakenkti ekonomikai.

Premjerė ketina pasakyti parlamentarams, kad jos kabineto nariai išsakė „svarių nuomonių“ dėl „Brexit“. Taip pat tikėtina, kad ji paskelbs, kas pakeis D. Davisą.

Konservatorius įstatymų leidėjas Peteris Bone'as sakė, kad D. Davisas „pasielgė teisingai“ ir pridūrė: „Ministrės pirmininkės pasiūlymai dėl tariamo „Brexit“ nepriimtini.“

Vienas pagrindinių griežtosios linijos „Brexit“ šalininkų Jacobas Reesas-Moggas sakė televizijai „Sky News“: „Tai labai svarbu. Tai kelia rimčiausių klausimų apie premjerės sumanymus. Jeigu „Brexit“ sekretorius negali jų palaikyti, šie pasiūlymai negali būti labai geri.“

Pagrindinės opozicinės Leiboristų partijos pirmininkas Ianas Lavery pareiškė: „Tai absoliutus chaosas, Theresa May nebeturi jokio autoriteto.“

Th. May plane numatoma sukurti laisvosios prekybos zoną su ES, apsaugoti tiekimo tinklus tokiose šakose kaip gamyba, taip pat išsaugoti lankstumą Britanijai labai svarbaus paslaugų sektoriaus atžvilgiu.

Kol kas neaišku, ar Briuselis sutiks su šiais pasiūlymais, juolab kad Britanija jau anksčiau buvo perspėta, kad ji negalės „rankioti vyšnaičių“ – kitaip tariant, naudotis bendrosios rinkos privalumais, oficialiai nebūdama jos narė.