Ginklų priešininkai protestavo Londone
So­li­da­ri­zuo­da­mie­si su pro­tes­to prieš smur­tą pa­nau­do­jant šau­na­muo­sius gink­lus kam­pa­ni­ja, pa­va­din­ta „Žy­gis už mū­sų gy­vy­bes“, dau­gy­bė žmo­nių šeš­ta­die­nį da­ly­va­vo pro­tes­te prie JAV am­ba­sa­dos Lon­do­ne.

Prie naujojo Amerikos ambasados pastato Pietų Londone susirinkę mokiniai, šeimos su vaikais ir kiti protestuotojai laikė plakatus su užrašais „Saugokite vaikus, o ne ginklus“, „Daugiau niekada“ ir „Gana!“.

Žmogaus teisių organizacijos „Amnesty International“ skyriaus Jungtinėje Karalystėje vadovė Kate Allen (Keit Alen) priminė 1996-aisiais Škotijos Danbleino miestelio pradinėje mokykloje įvykusią tragediją, kai buvo nušauti 16 moksleivių ir mokytojas.

„Po Danbleino mokykloje įvykusio šaudymo Didžiojoje Britanijoje buvo priimti nauji įstatymai dėl šaunamųjų ginklų nuosavybės. Būtent to reikia Jungtinėse Valstijose, kur šaunamųjų ginklų sukeltos mirtys yra nacionalinė tragedija“, – sakė ji.

Šeštadienį planuojama surengti šimtus eisenų įvairiuose JAV miestuose ir daugelyje vietų užsienyje.