Gibraltaras apkaltino Ispanijos karo laivą „vaikišku elgesiu“ jo vandenyse
Gib­ral­ta­ras pir­ma­die­nį ap­kal­ti­no Mad­ri­dą „vai­kiš­ku el­ge­siu“, kai vie­nas Is­pa­ni­jos ka­ro lai­vas įsa­kė ko­mer­ci­niams lai­vams pa­si­trauk­ti iš Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos kon­tro­liuo­ja­mų van­de­nų ša­lia šios ma­žy­tės val­dos.

Naujausias incidentas papildė ilgą virtinę diplomatinių nesutarimų dėl Viduržemio jūros pusiasalio, nuo 1713 metų valdomo Britanijos, bet nuolat tampančio Ispanijos teritorinių pretenzijų taikiniu.

Gibraltaro vyriausiasis ministras Fabianas Picardo sakė, kad šis incidentas yra „vaikiškas elgesys“ ir nevykusi bravūra, kuria „nebuvo nieko pasiekta, tik sukelta provokacija“.

„Tokie veiksmai kaip šis kuria vien sumaištį ir nereikalingą pavojų jūrininkų gyvybėms. Susidūrėme su nesąmone“, – sakoma jo pranešime.

Incidentas įvyko sekmadienį, Ispanijos karinių jūrų pajėgų laivui įsakius komerciniams laivams palikti vandenis, kuriuos Gibraltaras laiko jam pavaldžiais.

Laikraščio „Gibraltar Chronicle“ gautame garso įraše girdėti, kaip ispanų laivas įsako komerciniams laivams „palikti Ispanijos teritorinius vandenis“.

Gibraltaro vyriausybė pareiškė, kad šis incidentas prilygsta „neteisėtam įsibrovimui, siekiant pareikšti politinę pretenziją dėl šių vandenų pavaldumo“.

Ispanija irgi reiškia teises į vandenis aplink maždaug 33 tūkst. gyventojų turinčią autonominę Jungtinės Karalystės teritoriją, kurios plotas – tik 6,8 kv. kilometro.

Tarp Ispanijos ir Britanijos laivų neretai prasiveržia įtampa dėl vandenų prie Gibraltaro, kuris yra strategiškai svarbūs Viduržemio jūros vartai.

Be to, artėjant kovo 29-ąją turinčiam įvykti Jungtinės Karalystės pasitraukimui iš Europos Sąjungos iškilo klausimų dėl tolesnio prekių ir žmonių judėjimo per Gibraltaro sieną su Ispanija.

Londono ir Briuselio suderėtu, bet Britanijos parlamentarų atmestu „Brexit“ susitarimu siekiama išsklaidyti bet kokią ateityje galinčią iškilti įtampą dėl Gibraltaro statuso.