Geros naujienos estams: MMA augs iki 540 eurų
Es­ti­jos darb­da­vių or­ga­ni­za­ci­jos ir dar­buo­to­jų pro­fe­si­nės są­jun­gos po kiek dau­giau nei mė­ne­sį tru­ku­sių de­ry­bų pa­si­ra­šė su­si­ta­ri­mą dėl mi­ni­ma­laus at­ly­gi­ni­mo di­di­ni­mo nuo 2019 me­tų iki 540 eu­rų per mė­ne­sį ir 3,20 eu­ro per va­lan­dą.

Pagal Darbo įstatymą tokį susitarimą privalu vykdyti visoms šalyje veikiančioms įmonėms, o jo įsigaliojimui būtinas tik formalus vyriausybės pritarimas. Įstatymas draudžia pilno etato darbuotojams mokėti mažesnį už minimalų atlyginimą.

Nuo šių minimalus mėnesio atlyginimas (MMA) Estijoje didėjo 30 eurų iki 500 eurų.

Estija gali didžiuotis tiek didžiausiu minimaliu darbo užmokesčiu, tiek didžiausiu vidutiniu atlyginimu, tiek ir didžiausia vidutine senatvės pensija Baltijos valstybėse.