George'o Soroso remiama kampanija sieks dar vieno referendumo dėl „Brexito“
An­tra­die­nį JAV mi­li­jar­die­rius ir fi­lan­tro­pas Geor­ge'as So­ro­sas pa­skel­bė, kad už ke­lių die­nų bus pra­dė­ta kam­pa­ni­ja, ku­ria bus sie­kia­ma per at­ei­nan­čius me­tus su­reng­ti dar vie­ną re­fe­ren­du­mą dėl „Bre­xi­to“.

Milijardierius Atviros visuomenės fondo įkūrėjas teigė, kad ilgų Jungtinės Karalystės skyrybų su Europos Sąjunga (ES) galimybė gali padėti įtikinti didžiąją dalį britų visuomenės, jog narystė bloke jiems yra naudinga.

George'as Sorosas: „Brexitas“ yra nepaprastai kenksmingas procesas, darantis žalą abiem pusėms. Skyrybos bus ilgos, greičiausiai jos truks daugiau nei 5 metus. O 5 metai politikoje yra amžinybė.“

Apie būsimą organizacijos „Best for Britain“ kampaniją G. Sorosas informavo sakydamas kalbą Paryžiuje, tyrimų centro „European Council for Foreign Relations“ renginyje. Organizaciją praeitais metais įkūrė aktyviste tapusi bankininkė Gina Miller, kuri 2016 metais sėkmingai padavė vyriausybę į teismą dėl „Brexito“ inicijavimo be parlamento pritarimo.

Teigiama, kad jau dabar kampanija dėl antro referendumo pritraukė milijonus eurų paramos, o pats G. Sorosas, skirtingais šaltiniais, jai paskyrė nuo 500 tūkst. svarų (apie 572 tūkst. eurų) iki 700 tūkst. svarų (apie 800 tūkst. eurų).

„Kenksmingas procesas“

„Best for Britain“ jau padėjo įtikinti parlamentarus išsireikalauti iš premjerės Theresos May galimybę balsuoti dėl galutinės pasitraukimo iš ES sutarties. Todėl, pasak milijardieriaus, dabar laikas įtikinti rinkėjus ir Briuselį suteikti šaliai galimybę pasilikti bloko nare. Remiantis žiniasklaidos pranešimais, kampanija savo manifestą, kuriame pristatys planą, kaip sustabdyti „Brexitą“, paskelbs birželio 8 dieną.

„Brexitas“ yra nepaprastai kenksmingas procesas, darantis žalą abiem pusėms. Skyrybos bus ilgos, greičiausiai jos truks daugiau nei 5 metus. O 5 metai politikoje yra amžinybė, ypač tokiais revoliucingais laikais kaip dabar, – teigė G. Sorosas. – Galiausiai, tai bus britų tautos sprendimas, ką jie nori daryti. Tačiau būtų geriau, kad jie priimtų sprendimą anksčiau, o ne vėliau. Toks yra iniciatyvos „Best for Britain“, kurią remiu, tikslas.“

Pasak G. Soroso, sprendimas nepalikti bloko būtų naudingas Jungtinei Karalystei, tačiau „taip pat padarytų didžiulę paslaugą Europai“, nes padėtų išvengti didžiulės ir sunkiai užpildomos spragos ES biudžete.

ES būtina reforma

Milijardierius taip pat pasidalijo nuogąstavimais, kad ES juda link dar vienos didžiulės finansų krizės, kurią sukels griežto taupymo politika ir bloką suskaldyti siekiančios populistinės partijos.

Savo niūrią pranašystę G. Sorosas išsakė antradienį, kai finansų rinkos sudrebėjo dėl gilėjančios politinės krizės Italijoje. Pasak milijardieriaus, ES išklydo iš kelio po 2008 metų finansų krizės, todėl jai būtina radikaliai pasikeisti, kad išliktų.

„ES patiria egzistencinę krizę. Viskas, kas galėjo nutikti blogo, nutiko“, – teigė jis, tačiau pridūrė, kad dabar idealus laikas Bendrijai pasikeisti ir suteikti galimybę Jungtinei Karalystei likti jos dalimi.

„Ekonominiai argumentai pasilikti ES nare yra stiprūs, bet gali prireikti laiko, kol jie bus įsisąmoninti, – dėstė G. Sorosas. – Per šį laiką ES turi persitvarkyti į asociaciją, prie kurios norėtų prisijungti tokios šalys kaip Jungtinė Karalystė.“

Pasak jo, tokia ES nuo dabartinės skirtųsi dviem aspektais. „Visų pirma, ji aiškiai atskirtų Europos Sąjungą nuo euro zonos. Antra, ji pripažintų, kad euras turi daug neišspręstų problemų, kurioms neturi būti leista sugriauti Europos Sąjungos“, – kalbėjo G. Sorosas.

Milijardieriaus teigimu, Europos „polinkis į griežtą taupymo politiką“ kenkia ekonominei plėtrai, o tai savo ruožtu išnaudoja populistai, kurie kursto euroskeptiškas nuotaikas. „Dėl griežtos taupymo politikos daug jaunų žmonių į ES žiūri kaip į priešą, kuris paliko juos be darbo ir saugios bei perspektyvios ateities“, – tvirtino G. Sorosas. Tačiau, pasak jo, ES vis dar gali imtis kai kurių sprendimų ir bloką padaryti patrauklesnį paprastiems rinkėjams, kuriuos po 2008 metų apvylė Briuselis.

„Europa privalo imtis kažko drastiško, kad išgyventų savo egzistencinę krizę. Paprastai pasakius, ES reikia save perkurti“, – teigė G. Sorosas.