Gazos Ruože Izraelio pajėgos nužudė du palestiniečius
Ga­zos Ruo­žo šiau­ri­nė­je da­ly­je per ket­vir­tą­ją sa­vai­tę pa­lei sie­ną su Iz­rae­liu be­si­tę­sian­čius pro­tes­tus Iz­rae­lio pa­jė­gos penk­ta­die­nį nu­šo­vė du pa­les­ti­nie­čius, pra­ne­šė ank­la­vo Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.

Gazos Ruožo šiaurėje buvo nušautas 24 metų Ahmadas Rashadas Al Athamneh.

Anksčiau penktadienį buvo pranešta, kad 25 metų Ahmadas Abu Aqelis mirė nuo šautinių žaizdų, patirtų į rytus nuo Džabalijos.

Anot Sveikatos apsaugos ministerijos, vyras buvo pašautas į galvą.

Pasienyje penktadienį vėl aidėjo šūviai, protestuotojams ketvirtąją savaitę iš eiles susirinkus į masinius protestus. Šias demonstracijas Gazos Ruožo palestiniečiai rengia nuo kovo 30 dienos.

Iki penktadienio per protestus prie pasienio tvoros Izraelio kariai nukovė 36 palestiniečių demonstrantus, dar šimtus žmonių sužeidė.