Garsus rusų režisierius neatgauna laisvės
Mask­vos teis­mas tre­čia­die­nį iki rugp­jū­čio 22-osios pra­tę­sė na­mų areš­tą gar­siam ru­sų tea­tro ir ki­no re­ži­sie­riui Ki­ri­lui Se­reb­re­ni­ko­vui, ku­riam par­eikš­ti įta­ri­mai prieš­ta­rin­gai ver­ti­na­mo­je su­kčia­vi­mo by­lo­je, pra­ne­šė vals­ty­bi­nė nau­jie­nų agen­tū­ra TASS.

K. Serebrenikovas laukia teismo dėl kaltinimų išgrobsčius 133 mln. rublių (1,8 mln. eurų dabartiniu kursu) valstybės lėšų, skirtų vienam teatro projektui.

Režisierius kaltinimus neigia. Namų arešto sąlygomis jis yra laikomas nuo praėjusių metų rugpjūčio.

K. Serebrenikovas vadovauja Maskvos teatro centrui „Gogol-centr“, yra pastatęs spektaklių Didžiajame teatre. Šiemet Kanų kino festivalio konkursinėje programoje jam nedalyvaujant buvo parodytas jo filmas „Vasara“ (Leto).

Byla vienam garsiausių Rusijos režisierių sukėlė paramos jam bangą. K. Serebrenikovą palaikė rusų ir tarptautinės meno figūros, kurios bylą laiko Vladimiro Putino valdomos Rusijos kampanijos prieš meninę nepriklausomybę dalimi.

Trečiadienį teisme K. Serebrenikovas sakė, kad visi minimi pinigai buvo panaudoti teatro projektui.

Teismas trečiadienį nusprendė, kad K. Serebrenikovas turi iki rugsėjo 1-osios baigti skaityti bylos dokumentus. Tuomet gali prasidėti jo teismo procesas.