Galimas kandidatas į JAV prezidento ekonomikos patarėjus
Nau­juo­ju JAV Na­cio­na­li­nės eko­no­mi­kos ta­ry­bos va­do­vu vie­toj pra­ėju­sią sa­vai­tę at­sis­ta­ty­di­nu­sio Ga­ry Coh­no ga­li tap­ti ži­no­mas te­le­vi­zi­jos žur­na­lis­tas, ana­li­ti­kas ir bu­vęs te­le­vi­zi­jos ka­na­lo CNBC lai­dų ve­dė­jas Law­ren­ce Kud­low, ra­šo JAV vers­lo dien­raš­tis „The Wall Street Jour­nal“, rem­da­ma­sis in­for­muo­tais šal­ti­niais.

Jų duomenimis, jo pokalbis dėl šio darbo gali įvykti jau šią savaitę.

70 metų amžiaus L. Kudlow neturi ekonomikos mokslų laipsnio – jis yra įgijęs istorijos mokslų bakalauro laipsnį Ročesterio universitete ir studijavo politiką ir ekonomiką Prinstono universitete, tačiau magistro studijų nebaigė.

Nepaisant to, jis yra dirbęs ekonomistu Niujorko federalinio rezervo banke, taip pat Valdymo ir biudžeto tarnyboje, kai prezidento pareigas ėjo Ronaldas Reaganas. Jis taip pat dirbo privačiose finansų įmonėse, o 1994 metais dėl kokaino vartojimo buvo atleistas iš banko „Bear Stearns“.

Nuo 2002 metų L. Kudlow vedė įvairias laidas televizijos kanale CNBC. Paskutinė iš jų buvo „Kudlow Report“, kuri eteryje išbuvo nuo 2009 iki 2014 metų. Šiuo metu jis reguliariai dalyvauja televizijos kanalo laidose kaip analitikas.

Per prezidento rinkimus L. Kudlow palaikė Donaldą Trumpą ir pasisakė už daugelį jo iniciatyvų, įskaitant mokesčių reformą ir finansų sektoriaus reguliavimo švelninimą.

Vis dėlto, priešingai negu prezidentas, jis yra žinomas kaip laisvosios prekybos šalininkas, o būtent tai laikoma pagrindine G. Cohno atsistatydinimo priežastimi.

Kitais galimais kandidatais į Nacionalinės ekonomikos tarybos vadovus laikomas iš Naujosios Zelandijos kilęs verslininkas Chrisas Liddellas, kuris yra dirbęs „General Motors“ ir „Microsoft“ finansų direktoriumi, taip pat ekonomikos profesorius Peteris Navarro, kuris la