FTB vadovas: nesvarbu ką sako Trumpas ir Putinas – Maskva kišosi į JAV rinkimus
JAV Fe­de­ra­li­nio ty­ri­mų biu­ro (FTB) va­do­vas Chris­top­he­ris Wray tre­čia­die­nį par­eiš­kė, kad Ame­ri­kos žval­gy­bos bend­ruo­me­nė lai­ko­si sa­vo po­zi­ci­jos, jog Mask­va ki­šo­si į 2016-ųjų rin­ki­mus, nors šią sa­vai­tę Ru­si­jos va­do­vas Vla­di­mi­ras Pu­ti­nas tai pa­nei­gė pre­zi­den­tui Do­nal­dui Trum­pui. 

„Jis turi savo požiūrį. Jis tą požiūrį išreiškė“, – sakė FTB direktorius, paklaustas apie V. Putino paneigimą, išsakytą D. Trumpui per pirmadienį Helsinkyje įvykusį viršūnių susitikimą.

„Žvalgybos bendruomenės vertinimas nepasikeitė. Mano požiūris nepasikeitė. Manau, Rusija mėgino kištis į pernai vykusius rinkimus ir toliau užsiima priešiškomis poveikio operacijomis“, – kalbėjo Ch. Wray.

Tokiais veiksmais, anot FTB vadovo, „siekiama šioje šalyje sėti nesantaiką ir kurstyti nepasitikėjimą“.

Pirmadienį per spaudos konferenciją po susitikimo Helsinkyje D. Trumpas, regis, sutiko su V. Putino išsakyta pozicija, kad Rusija nesikišo į Amerikos rinkimus.

Tai sukėlė pasipiktinimo audrą Vašingtone ir paskatino Nacionalinės žvalgybos direktorių Daną Coatsą pareikšti, kad JAV žvalgybos agentūros yra pateikusios „aiškių“ ir „faktais pagrįstų“ išvadų, jog Maskva kišosi į rinkimus.

Antradienį D. Trumpas atsitraukė nuo savo ankstesnių komentarų pareiškęs, jog paprasčiausiai netiksliai išreiškė savo mintį ir sutinka su Amerikos žvalgybos bendruomenės išvada, kad Rusija iš tiesų kišosi į 2016 metų rinkimus.

Visgi prezidentas leido suprasti turįs tam tikrų abejonių, kai pridūrė: „Tai galėjo būti ir kiti žmonės. Yra daug žmonių.“

Aspeno saugumo forume Kolorade kalbėjęs Ch. Wray taip pat pakomentavo trečiadienį D. Trumpo išsakytą nuomonę, esą Rusija nebesikiša į JAV vidaus reikalus, šaliai rengiantis lapkritį numatytiems Kongreso rinkimams.

Ch. Wray sakė, kad FTB kol kas nematė jokių konkrečių veiksmų, nukreiptų prieš JAV rinkimų infrastruktūrą, kaip buvo 2016-aisiais, kai rusų kibernetiniai įsilaužėliai puolė rinkėjų registracijos ir rinkimų valdymo kompiuterines sistemas visoje šalyje.

„Tačiau, žinoma, kitos pastangos, kurias pavadinčiau priešiško poveikio operacijomis, vykdomos labai aktyviai. Gali būti, kad esame per žingsnį nuo kito lygio“, – kalbėjo jis.

„Mano požiūriu, tai grėsmė, į kurią turėtume žiūrėti labai rimtai ir reaguoti į ją ryžtingai bei susitelkus“, – pažymėjo FTB direktorius.

Paklaustas, ar jis, kaip ir D. Trumpas, mano, jog ir kitos šalys mėgina kištis į JAV vidaus politiką, Ch. Wray sakė, jog kai kurios valstybės iš tiesų įvairiais būdais bando daryti įtaką Amerikos politikai.

Visgi, kaip pažymėjo, FTB vadovas, „visiškai aišku, kad Rusija yra agresyviausia veikėja“.

Ch. Wray taip pat pakomentavo D. Trumpo nuolatinę kritiką specialiojo prokuroro Roberto Muellerio (Roberto Miulerio) vadovaujamam tyrimui dėl galimo jo rinkimų komandos narių susimokymo su Rusija, kurį prezidentas vadina politiškai motyvuotu.

„Tai nėra raganų medžioklė“, – sakė FTB direktorius. Būtent taip R. Muellerio vykdomą tyrimą nuolat vadina prezidentas.