FTB atleido agentą Peterį Strzoką dėl žinučių, kuriose jis kritikavo prezidentą
JAV Fe­de­ra­li­nis ty­ri­mų biu­ras (FTB) at­lei­do sa­vo il­ga­me­tį agen­tą, anks­čiau dir­bu­sį Ru­si­jos ty­ri­mą vyk­dan­čio spe­cia­lio­jo pro­ku­ro­ro Ro­ber­to Muel­le­rio ko­man­do­je, dėl to, kad vy­ras siun­tė sa­vo ko­le­gei ži­nu­čių, ku­rio­se kri­ti­ka­vo ša­lies pre­zi­den­tą Do­nal­dą Trum­pą, pir­ma­die­nį pra­ne­šė jo ad­vo­ka­tas.

Buvęs kontržvalgybos agentas Peteris Strzokas iš R. Muellerio komandos buvo pašalintas prieš metus, paaiškėjus informacijai apie tas žinutes. Nuo to laiko FTB svarstė jo tolesnes galimybes dirbti šioje įstaigoje.

P. Strzoko advokatas nurodė, kad jo klientą vėlyvą penktadienį iš darbo atleido FTB direktoriaus pavaduotojas Davidas Bowdichas.

Advokatas Aitanas Goelmanas pirmadienį kritikavo sprendimą atleisti P. Strzoką ir sakė, kad jo klientas darbo neteko dėl politinio spaudimo. Pasak teisininko, atleidimu siekta „nubausti specialųjį agentą Strzoką už politines kalbas, saugomas (JAV Konstitucijos) Pirmosios pataisos“.

FTB agento atleidimas „turėtų kelti gilų nerimą visiems amerikiečiams“, tvirtino A. Goelmanas.

D. Trumpas ne kartą kritikavo P. Strzoką socialiniame tinkle „Twitter“. FTB kol kas nepakomentavo situacijos.