Floridoje sulaikytam įtariamajam pareikšti kaltinimai dėl paštu išsiųstų 13 bombų
Vie­nas Flo­ri­do­je gy­ve­nan­tis pre­zi­den­to Do­nal­do Trum­po ais­trin­gas ger­bė­jas penk­ta­die­nį bu­vo su­im­tas ir ap­kal­tin­tas 13 bom­bų iš­siun­ti­mo pa­štu JAV va­do­vo opo­nen­tams per sa­vai­tę tru­ku­sią kri­zę, pa­di­di­nu­sią įtam­pą ša­ly­je prieš svar­bius rin­ki­mus.

Niujorke gimęs 56 metų Cesaris A. Sayocas, registruotas respublikonų rinkėjas, buvęs kultūristas ir striptizo šokėjas, anksčiau ne kartą teistas. Pastaruoju metu vyras gyveno mikroautobuse, apklijuotame lipdukais su D. Trumpą remiančiais ir liberalus smerkiančiais užrašais.

Jis buvo sulaikytas prie vieno prekybos centro Floridoje.

Vyro mikroautobusas buvo paimtas, o C. A. Sayocui pateikti penki kaltinimai dėl federalinių nusikaltimų – be kita ko, dėl sprogmenų siuntimo paštu ir grasinimų buvusiems prezidentas, paskelbė generalinis prokuroras Jeffas Sessionsas.

Jeigu jo kaltė būtų pripažinta, C. A. Sayocui gresia iki 48 metų laisvės atėmimo.

Su šiuo vyru siejamus veiksmus abiejų pagrindinių JAV politinių stovyklų atstovai smerkė kaip vidaus terorizmo aktus.

„Esame įsitikinę, kad sučiupome būtent tą vyruką... bet dar reikia atlikti daug darbo. Tai reiškia, kad tebėra daugybė neatsakytų klausimų“, – per spaudos konferenciją sakė Federalinio tyrimų biuro (FTB) direktorius Christopheris Wray.

Minėtos 13 bombų buvo išsiųstos paštu, daugelis – per JAV Pašto tarnybos skirstymo centrą Floridoje. C. A. Sayocas buvo susektas pagal jo paliktus pirštų atspaudus ir numanomus DNR pėdsakus, sakė agentai.

Respublikonas prezidentas gyrė teisėsaugą už atliktą „fantastišką darbą“.

Vėliau penktadienį kalbėdamas per rinkimų kampanijos renginį Šiaurės Karolinoje D. Trumpas sakė, kad šių bombų siuntinėjimas yra „teroristiniai veiksmai“, už kuriuos turi būti baudžiama „griežčiausiai, kiek leidžia įstatymas“.

„Politinis smurtas Amerikoje niekada neturi būti leidžiamas, ir padarysiu viską, ką galiu, kad tai sustabdyčiau“, – pabrėžė jis.