EŽTT vėl ėmėsi Kremliaus kritiko bylos
Krem­liaus kri­ti­kas Alek­se­jus Na­val­nas tre­čia­die­nį at­vy­ko į Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­mo po­sė­dį, ku­ria­me aiš­ki­na­ma­si, ar Ru­si­jos val­džia pa­žei­dė jo tei­ses, kai jis bu­vo dau­gy­bę kar­tų areš­tuo­tas.

Pernai EŽTT nusprendė, kad septyni iš tų areštų buvo neteisėti, ir nurodė Rusijai sumokėti A. Navalnui 63 tūkst. eurų kompensaciją. Tačiau ši nutartis buvo apskųsta.

A. Navalnas trečiadienį atvyko į Strasbūro mieste įsikūrusio EŽTT posėdį, kuriame pradėtas nagrinėti šis skundas. Galutinė nutartis bus paskelbta kažkurią kitą dieną.

A. Navalnas, Rusijos prezidento Vladimiro Putino pagrindinis politinis priešininkas, siekia organizuoti kovą vyksiančių valstybės vadovo rinkimų boikotą, nes jam buvo uždrausta juose dalyvauti.

Kremliaus kritikas buvo apkaltintas sukčiavimu, tačiau tai laikoma politiniu susidorojimu už faktų apie valdžios korupciją viešinimą ir protestų organizavimą.

Šią savaitę Maskvos teismas nurodė uždaryti A. Navalno rinkimų kampanijos fondą.