Europos ultimatumui nepasiduoda
Ve­ne­sue­los pre­zi­den­tas Ni­co­las Ma­du­ro sek­ma­die­nį at­me­tė ke­lių Eu­ro­pos ša­lių ra­gi­ni­mą su­reng­ti rin­ki­mus po to kai opo­zi­ci­jos ly­de­ris Jua­nas Guai­do pa­sis­kel­bė ša­lies lai­ki­nuo­ju va­do­vu.

N. Maduro interviu ispanų televizijai „Sexta“ sakė, kad „nepasiduos spaudimui“ tų, kurie ragina jį trauktis.

Ispanija, Prancūzija, Vokietija, Didžioji Britanija, Nyderlandai, Portugalija ir Austrija pareiškė, kad jei N. Maduro nesurengs pirmalaikių rinkimų, jos pripažins J. Guaido teisėtu Venesuelos prezidentu.