Europos Komisijoje – sodybų tuštėjimo metas
Ofi­cia­lus Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos (EK) iš­sis­kirs­ty­mas nu­ma­ty­tas dar tik po 10 mė­ne­sių, ta­čiau Jea­no-Clau­de'o Junc­ke­rio ko­man­dos na­riai jau da­bar ku­ria at­ei­ties pla­nus. Apie tai ra­šo por­ta­las PO­LI­TI­CO.

EK pirmininko pavaduotojas Marošas Šefčovičius yra išėjęs nemokamų atostogų, nes kandidatuoja į Slovakijos prezidentus. Už sveikatą ir maisto saugą atsakingas Vytenis Andriukaitis taip pat svarsto galimybę siekti prezidento posto Lietuvoje. Kiti Komisijos nariai derina oficialias pareigas su rinkimų kampanijomis į Europos Parlamentą ar pretenduoja į aukščiausią Europos Sąjungos (ES) postą kaip pirmasis EK pirmininko pavaduotojas Fransas Timmermansas, pagrindinis Europos socialistų partijos (PES) kandidatas.

Dar kiti komisarai ieško darbo už Briuselio ribų. Pranešama, kad ekonomikos ir finansų reikalų komisaras Pierre'as Moscovici dairosi į Prancūzijos sąskaitų rūmus, nes juose greitai turėtų atsilaisvinti vieta. Biudžeto komisaras Guntheris Oettingeris ieško galimybių privačiame sektoriuje. O ES vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams pareiškė savo kolegoms, jog norėtų ir toliau dirbti užsienio politikos srityje. Tačiau praėjusią savaitę per bendrą spaudos konferenciją su Arabų Lygos vadovais Federica Mogherini užsiminė, kad planuoja mokytis užsienio kalbų. „Galbūt ateityje, kai atgausiu savo gyvenimą, šiek tiek mokysiuosi arabų kalbos“, – sakė ji Arabų Lygos generaliniam sekretoriui Ahmedui Aboului Gheitui.

„Raišų ančių“ komanda

Nors EK pirmininkas J.-C. Junckeris nusprendė nesiekti antros 5 metų kadencijos, daugelis darbą baigiančios Komisijos narių dar nėra pasirengę trauktis.

J.-C. Junckeris, kuris prieš tapdamas ES vykdomosios valdžios vadovu 19 metų dirbo Liuksemburgo premjeru, pasistengė surinkti labai „politišką Komisiją“. Ją sudaro ambicingi politikai, siekiantys ir toliau išsilaikyti galios pozicijose.

Nors J.-C. Junckeris ir jo artimiausias patarėjas EK generalinis sekretorius Martinas Selmayras deda daug pastangų, kad būtų priimti įvairūs teisės aktai ir įtvirtintas jų palikimas, kiti EK nariai labiau nerimauja dėl to, kas vyks vėliau. Ir tas susirūpinimas perduodamas jiems dirbantiems asmenims.

„Kolegos jau įsitraukę į stadiją „kas toliau“, aiškinasi, kas liks komisaras, o kas traukiasi, nes nori gauti gerą poziciją jų komandose, – teigė vienas EK pareigūnų. – J.-C. Junckeris pasiekė kelio galą. Jis labai susilpnėjęs dėl ligos.“

„Dalyvavimas yra būtinas“

Daugumos komisarų sprendimas, ar likti Briuselyje, priklausys nuo situacijos nacionalinėse sostinėse. Čia kintančios rinkėjų preferencijos gali pakenkti jų planams.

Negalėdama ignoruoti rinkimų kampanijos kalendoriaus, EK praėjusią savaitę paskelbė išsamias gaires komisarams, kurie dalyvaus 2019 metų Europos Parlamento (EP) rinkimuose.

EK pareigūnai pažymi, kad J.-C. Junckerio sprendimas pataisyti komisarų elgesio kodeksą taip, kad jie galėtų likti savo postuose net ir siekdami perrinkimo, paremtas nacionaline praktika ES valstybėse. Čia iš vyriausybių ministrų nereikalaujama atsistatydinti ar imti atostogų, jei šie dalyvauja rinkimuose.

Pranešime, kuriame informuojama apie naujas gaires, J.-C. Junckeris akcentuoja, jog taisyklės atitinka jo tikslą formuoti politiškesnę, mažiau technokratinę Komisiją. „Nuo pat pradžių norėjau, kad ši Komisija būtų politiška, – aiškino jis. – Komisarai prisiima visą politinę nuosavybę ir atsakomybę už šios Komisijos sprendimus. Tuo pat metu, tikiuosi, jie visiškai ir asmeniškai įsitraukia į bendravimą su piliečiais. Aktyvus dalyvavimas ateinančiuose Europos Parlamento rinkimuose yra šio įsitraukimo dalis.“

Gairėse aiškiai nurodoma, kad rinkimuose dalyvaujantys komisarai privalo apie tai pranešti J.-C. Junckerui, o šis savo ruožtu – ES. Naujomis taisyklėmis, regis, stengiamasi išlaikyti veikiančią Komisiją, nes, kaip teigiama jose, į agitavimą įsitraukę komisarai privalo užtikrinti institucinį tęstinumą ir toliau atlikti savo pareigas. Dokumente pabrėžiama, kad iš komisarų reikalaujama „reguliariai dalyvauti kas savaitę rengiamame Komisijos susitikime“, taip pat oficialioje veikloje, ypač trišaliuose posėdžiuose su Europos Parlamentu ir Taryba.

„Tai itin svarbu šiuo metu, kai baigiama priimti daugelį reikšmingų teisės aktų“, – sakoma gairėse. Tai akivaizdus pripažinimas, kad J.-C. Junckerio asmeniniams tikslams – išvengti katastrofiškų „Brexito“ pasekmių ir įtvirtinti savo kaip prisiekusio proeuropiečio palikimą – įgyvendinti nepadėtų Komisija, veikianti mažesniu nei 100 proc. pajėgumu.

Kas toliau?

Visu pajėgumu dar dirba tie komisarai, kurie yra leidę suprasti, jog viliasi tapti naujos EK, pradėsiančios savo kadenciją šių metų lapkritį, dalimi. Tarp jų – žemės ūkio komisaras Philas Hoganas iš Airijos, norintis perimti prekybos portfelį, Europos kaimynystės politikos ir plėtros derybų komisaras Johannesas Hahnas iš Austrijos, pretenduojantis prižiūrėti ekonomikos politiką. Konkurencijos komisarė Margrethe Vestager iš Danijos, tikėtina, būtų patenkinta, jei ir toliau išlaikytų bene galingiausią ES reguliavimo postą.

Kiti potencialūs naujos Komisijos nariai yra komisarė iš Čekijos Vera Jourova ir Bulgarijos atstovė Mariya Gabriel. V. Jourova minima kaip viena asmenų, galinčių būti įtrauktų į liberalių kandidatų siekti aukščiausio posto ES sąrašą. Čekų žiniasklaidai komisarė taip pat prisipažino gavusi pasiūlymą toliau dirbti Briuselyje, jei tik to nori, bet ar priims jį, nutars birželį arba liepą.

Vis dėlto daugumos komisarų sprendimas, ar likti Briuselyje, priklausys nuo situacijos nacionalinėse sostinėse. Čia kintančios rinkėjų preferencijos gali pakenkti jų planams.

Puikiausias to pavyzdys – ES diplomatijos vadovė F. Mogherini. Ji yra Demokratų partijos narė, todėl beveik neįmanoma, kad iš dabartinės populistinės Italijos vyriausybės sulauktų palaikymo dėl tolesnio darbo Komisijoje. Todėl F. Mogherini ir ieško tyrimų centro, kuriam galėtų vadovauti, ar galbūt arabų kalbos mokytojo.

Manoma, jog labiausiai F. Mogherini posto geidžia F. Timmermansas, kuris netrukus bus oficialus centro kairės PES kandidatas į EK pirmininkus. Abejojama, ar socialistai laimės tiek vietų EP, kad galėtų pretenduoti į EK vadovo poziciją. Todėl tam, jog F. Timmermansas liktų olandų komisaras, reikia, kad jį ir toliau remtų Nyderlandų premjeras Markas Rutte, kuris pats priklauso konkuruojančiam Liberalų ir demokratų aljansui už Europą.

Spėjama, jog Liuksemburgas, Ispanija ir Portugalija dėl pokyčių jų vyriausybėse į Briuselį atsiųs naujų veidų.

Tarp neapsisprendusių ir Vytenis Andriukaitis

Dabartinė situacija turbūt didžiausią stresą kelia komisarams, kurie dar nieko nenusprendė dėl kito savo karjeros žingsnio. Tarp šių komisarų yra ir V. Andriukaitis, kurį Lietuvos socialdemokratų partija nominavo kaip kandidatą į prezidentus. Tačiau jis, matydamas iš visuomenės apklausų, jog turi mažai šansų laimėti, nėra tikras, ar nori dalyvauti rinkimų kampanijoje. Jei vis dėlto V. Andriukaitis nuspręstų kandidatuoti, jam reikėtų imti atostogų dar prieš gegužės 12-osios rinkimus, o tai reikštų, kad komisaras būtų nustumtas į šoną priimant paskutinius svarbius teisės aktus.

P. Moscovici galimybės patekti į Prancūzijos sąskaitų rūmus priklauso nuo to, ar dabartinis jų pirmininkas Didier Migaud, kaip tikimasi, persikels į Konstitucinį Teismą. Kad ir kaip seksis darbo paieškos, P. Moscovici taip pat pažymi, jog ateityje daugiau laiko skirs sūnui Josephui, kuriam birželio 6-ąją sukaks metukai.

Keletas komisarų tikrai keliaus namo ir ramiai gyvens toliau. Pavyzdžiui, EK pirmininko pavaduotojas Jyrki Katainenas sugrįš į Suomiją. Čia balandį vyks rinkimai, per kuriuos jo žmona turėtų patekti į parlamentą.

Ispanijos komisaras Miguelis Ariasas Canete'as kolegoms prisipažino labai laukiantis, kada galės leisti laiką su anūkais. O J.-C. Junckeris savo ruožtu bent iš pradžių keliaus namo į Liuksemburgą. Jis su žmona neseniai iš prieglaudos pasiėmė šunį vardu Caruso, kuris, be abejo, išsiilgęs EK pirmininko dėmesio.