Europos komisaras: ES rinkimai neturėtų „paralyžiuoti“ prieglobsčio suteikimo reformos
Eu­ro­pos Par­la­men­to rin­ki­mų kam­pa­ni­ja ne­tu­rė­tų „pa­ra­ly­žiuo­ti“ ES pa­stan­gų pert­var­ky­ti prie­globs­čio su­tei­ki­mo tai­syk­les, dėl ku­rių po 2015 me­tų įvy­ku­sio mig­ran­tų antp­lū­džio Bend­ri­jos na­rės pa­si­da­li­jo į at­ski­ras sto­vyk­las, ket­vir­ta­die­nį par­eiš­kė ES mig­ra­ci­jos, vi­daus rei­ka­lų ir pi­lie­ty­bės rei­ka­lų ko­mi­sa­ras Di­mi­tris Av­ra­mo­pu­las.

D. Avramopulas reagavo į nuogąstavimus, kad ruošiantis gegužę vyksiančiam balsavimui tik pagilės užsitęsusi padėtis be išeities dėl prieglobsčio sistemos pertvarkos, nepaisant sumažėjusių migrantų srautų.

„Artėjantys rinkimai neturėtų mūsų paralyžiuoti“, – per susitikimą su ES vidaus reikalų ministrais Bukarešte žurnalistams sakė D. Avramopulas.

„Atvirkščiai, turime vienyti mūsų jėgas, kad pademonstruotumėm stiprią politinę valią ir judėtumėm į priekį“, – pabrėžė buvęs graikų politikas.

Vieningumo ES trūksta nuo 2016 metų, kai buvo pradėta stengtis pakeisti vadinamąsias Dublino taisykles, numatančias, kad prašymus suteikti prieglobstį turi tvarkyti Bendrijos šalis, į kurią migrantai pirmiausiai atvyksta.

Briuselis ėmėsi šios reformos po 2015 metų migracijos srautų piko, kai į bloko teritoriją pateko per milijoną atvykėlių. Tikėtasi, kad tokiu būdu pavyks sumažinti didžiausią spaudimą patiriančių valstybių, tokių kaip Italija ir Graikija, naštą.

Nors migrantų pastaruoju metu atvyksta daug mažiau, Vengrija ir kitos Rytų Europos šalys nepritaria planams naujos bangos atveju perskirstyti atvykėlius į kitas Bendrijos valstybes.

Susidarius šiai aklavietei, pernai atėjusi į valdžią populistinė prieš imigraciją nusistačiusi Romos vyriausybė dažnai neįsileidžia Viduržemio jūroje migrantus gelbėjančių laivų.

Maltai taip pat atsisakius priiminėti gelbėtojų laivus ES valstybės buvo priverstos kaskart derėtis, į kurią bloko dalį perkelti migrantus.

„Nebegalime toliau pasikliauti ad hoc sprendimais, kai dešimtys migrantų yra įstrigę laive atviroje jūroje prie mūsų krantų“, – atskirame pareiškime naujienų agentūrai AFP nurodė D. Avramopulas.

Jis paragino ES valstybes nutraukti „šį žaidimą, galintį sukelti pavojų žmonių gyvybėms“.

Laukdama persilaužimo derybose dėl prieglobsčio reformos Europos Komisija, Bendrijos pagrindinė vykdomosios valdžios struktūra, ragina valstybes nares laikytis „laikinos tvarkos“, numatančios atsakomybę visiems bloko valstybėms.

Vokietija ir Prancūzija nori „reikšmingai išplėsti“ šalių, norinčių pasidalyti atsakomybe dėl migrantų priėmimo, ratą, sakė Vokietijos pareigūnas Stephanas Mayeris.

Tuo metu Austrijos vidaus reikalų ministras Herbertas Kicklis, priklausantis ultradešiniajai partijai FPO, pareiškė norįs „iš naujo pateikti“ savo reikalavimą sukurti naują ES taisyklę, turinčią sudaryti sąlygas lengviau deportuoti nusikaltimų įvykdžiusius prieglobsčio prašytojus ir pabėgėlius.

„Dabartinė padėtis yra nepatenkinama. Taip nebegali tęstis“, – pažymėjo H. Kicklis ir pridūrė, kad jo reikalavimas atitinka „gyventojų norus“.