Europiečiai mėgins sušvelninti smūgį Iranui
Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) fi­nan­sų mi­nis­trai ban­dys įti­kin­ti JAV pre­zi­den­to Do­nal­do Trum­po ad­mi­nis­tra­ci­ją ne­at­jung­ti Ira­no nuo tarp­ban­ki­nių fi­nan­si­nių at­sis­kai­ty­mų sis­te­mos SWIFT, ra­šo lei­di­nys „Fi­nan­cial Ti­mes“ (FT).

Ministrai planuoja su JAV iždo sekretoriumi Stevenu Mnuchinu Irano problemą aptarti šią savaitę per Indonezijoje vykstantį Tarptautinio valiutos fondo (TVF) ir Pasaulio banko (PB) suvažiavimą.

D. Trumpas iš Irano branduolinio susitarimo, kuriuo buvo palengvintos ekonominės sankcijos Teheranui, paskelbė pasitraukiąs šių metų gegužę. Po pasitraukimo JAV prezidento administracija ėmė iš naujo įvedinėti sankcijas Iranui – antrasis ir paskutinis sankcijų paketas įsigalios lapkričio 4 dieną.

„Mūsų keliamas klausimas: kodėl reikia nerimauti apie visų elektros laidų pašalinimą iš pastato, jeigu galima tiesiog išjungti šviesas?“, – FT sakė Europos diplomatas, patvirtinęs planuojamus susitikimus su JAV administracija.

Kitas FT šaltinis skundžiasi, kad D. Trumpo komanda nesiklauso ES argumentų.

Jungtinės Valstijos kol kas nėra priėmusios sprendimo dėl sankcijų Irano komerciniams bankams, tuo pat metu dauguma ekspertų mano, kad JAV įves sankcijas Irano centriniam bankui ir atjungs jį nuo SWIFT sistemos.

Prie SWIFT mokėjimų sistemos yra prisijungę virš 11 tūkst. finansinių institucijų iš daugiau nei 200 pasaulio valstybių. Tačiau dėl agresyvios D. Trumpo prekybos politikos Europoje vis dažniau kalbama apie atskirą, nuo JAV nepriklausomą tarpbankinių mokėjimų sistemą.