Etiopijoje per sprogimą premjero šalininkų mitinge žuvo keli žmones
Re­for­mas vyk­dan­tis Etio­pi­jos nau­ja­sis prem­je­ras Abiy Ah­me­das nu­ro­dė, kad „ke­li žmo­nės ne­te­ko gy­vy­bių“, o dar kaž­kiek bu­vo su­žeis­ta per spro­gi­mą, drioks­te­lė­ju­sį sos­ti­nė­je Adis Abe­bo­je per jo ša­li­nin­kų di­džiu­lį mi­tin­gą, vy­riau­sy­bės va­do­vui bai­gus kal­bą.

Po sprogimo į Etiopijos sostinės Adžio Abebos Meskelio aikštę suvažiavo greitosios pagalbos automobiliai. Minėtoje aikštėje ministras pirmininkas Abiy Ahmedas sakė kalbą savo šalininkams.

Sprogimas driokstelėjo netrukus po to, kai Abiy Ahmedas baigė savo kalbą ir mojavo susirinkusiai miniai.

Vienas naujienų agentūros „The Associated Press“ žurnalistas sakė matęs daugiau kaip 12 sužeistų žmonių.

Tuojau po šio incidento Abiy Ahmedas kreipėsi į tautą per televiziją ir pareiškė, kad sprogdinimas buvo „gerai organizuota ataka“, bet pridūrė, kad organizatoriams jos nepavyko visiškai sėkmingai įvykdyti.

Paniuręs Abiy Ahmedas sakė, kad „keli žmonės“ žuvo, o dar kažkiek buvo sužeista.

Premjeras dėl šios „pigios ir nepriimtino“ atakos nieko tiesiogiai nekaltino.

Tačiau jis pridūrė: „Meilė visada nugali. Kitų žudymas yra pralaimėjimas. Tiems, kas mėgino mus supriešinti, noriu pasakyti – jums nepavyko.“

42 metų Abiy Ahmedas Etiopijos ministru pirmininku tapo balandį bei greitai nustebino antrą didžiausią pagal gyventojų skaičių Afrikos šalį, pažadėjęs virtinę politinių ir ekonomikos reformų.

Be kita ko, jis paleido kalintus disidentus ir ėmėsi liberalizuoti ekonomiką.

Abiy Ahmedas pakeitė Hailemariamą Desalegnį, atsistatydinusį vasarį, kilus protestų prieš vyriausybę bangai. Šie protestai, vadovauti dviejų pagrindinių šalies etninių bendruomenių, prasidėjo 2015 metų pabaigoje ir pareikalavo šimtų žmonių gyvybių.