Estijos prezidentė sukritikavo Rusijos žiniasklaidą dėl jos skleidžiamos propagandos
Es­ti­jos pre­zi­den­tė Kers­ti Kal­ju­laid tre­čia­die­nį par­eiš­kė ne­pa­si­ti­kin­ti Ru­si­jos ži­niask­lai­dos prie­mo­nė­mis, nes yra įsi­ti­ki­nu­si, kad dau­gu­ma jų yra kon­tro­liuo­ja­mos ir iš­nau­do­ja­mos „hib­ri­di­nia­me ka­re“, ir par­agi­no rea­guo­ti į „me­la­gin­gus“ kal­ti­ni­mus.

„Mes matome, kad Rusijos žiniasklaidos priemonės yra ideologiškai kontroliuojamos, išimtys pasitaiko labai retais atvejais... Informacija – tai ginklas. Norint ją pasinaudoti kaip ginklu, nebūtina, kad vyktų karas. Mums nebereikia aiškinti, kad hibridinis karas – tai rizika. Visi jau tai supranta. Tačiau labai svarbu reaguoti į melagingus kaltinimus“, – kalbėjo K. Kaljulaid trečiadienį Kijeve, Ukrainos krizių žiniasklaidos centro hibridinių grėsmių stebėjimo grupės diskusijoje „Rusijos propagandos naratyvas apie Ukrainą ir Europą“.

Pasak K. Kaljulaid, Rusija naudoja „praktiškai vieną ir tą patį šabloną“, vykdydama karines kampanijas Gruzijoje ir Ukrainoje bei kišdamasi į rinkimus JAV bei Prancūzijoje.

Ji patarė žurnalistams vengti propagandos ir saugoti savo gerą reputaciją.

„Propaganda – gera ji ar bloga – visada yra propaganda... Kalbant apie žurnalistus, formuokite savo reputaciją“, – sakė prezidentė.

Pasak K. Kaljulaid, labai artimoje ateityje kontpropaganda gali tapti labai efektyvia kovos priemone, tačiau daug svarbiau skatinti pasitikėjimą savo žiniasklaidos priemonėmis.

Prezidentė pridūrė, kad nepasitiki Rusijos žiniasklaida, žinodama, kad ji sugeba „manipuliuoti ir iškraipyti faktus“.