Estijos prezidentė į Maskvą nuvyks po dvišalių sienos sutarčių ratifikavimo, sako užsienio reikalų ministras
Es­ti­jos pre­zi­den­tė Kers­ti Kal­ju­laid yra pa­si­ren­gu­si su vi­zi­tu nu­vyk­ti į Ru­si­ją, jei bus ra­ti­fi­kuo­tos dvi­ša­lės sau­su­mos ir jū­rų sie­nos su­tar­tys, in­ter­viu nau­jie­nų agen­tū­rai „In­ter­fax“ sa­kė Es­ti­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Sve­nas Mik­se­ris.

Jis pacitavo neseniai laikraščiui „Eesti Paevaleht“ K. Kaljulaid pasakytus žodžius: „Rusijos žurnalistai klausė manęs, kokiu atveju būčiau pasirengusi apsilankyti Rusijoje. Pasakiau, (kad) jei bus ratifikuota sienos sutartis tarp Estijos ir Rusijos, tikrai apsilankyčiau pareikšti dėkingumo.“

Pasak S. Mikserio, 2014 metais pasirašant sienos sutartis, su Rusijos užsienio reikalų ministru Sergejumi Lavrovu buvo sutarta, kad parlamentai šiuos dokumentus ratifikuos per vienu metu surengtus posėdžius. Sutartys buvo priimtos po pirmojo svarstymo Estijos parlamente, „bet Rusijos Valstybės Dūma to dar nepadarė“.

„Žinoma, be šios sutarties gyvenome 26 metus ir toliau gyvensime, bet jos ratifikavimas tikrai būtų prasmingas tarptautinės teisės ir kaimyniškų santykių požiūriu“, – sakė S. Mikseris.

Jo nuomone, sienos sutarčių patvirtinimas ir sienos demarkacija „taip pat atitiktų Rusijos interesus“. Todėl jis tikisi, kad „Valstybės Dūma žengs žingsnius ta kryptimi“. „Tikiuosi, kad nepriklausomai nuo politinės situacijos, mūsų kolegos rusai abiejų šalių labui pademonstruos politinį brandumą ir įžvalgumą“, – sakė jis.

„Užsienio reikalų ministras Lavrovas vis dar kviečiamas apsikeisti ratifikavimo raštais“, – pridūrė S. Mikseris.