Estijos prezidentė: EK pirmininkas pažadėjo tolesnį „Rail Baltica“ finansavimą po 2020 m.
Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas Jea­nas– Clau­de­‘as Junc­ke­ris pa­ža­dė­jo, kad eu­ro­pi­nės vė­žės ge­le­žin­ke­lio „Rail Bal­ti­ca“ pro­jek­tas bus Eu­ro­pos Są­jun­gos fi­nan­suo­ja­mas ir po 2020 me­tų, in­ter­viu lei­di­niui „Po­li­ti­co“ pra­ne­šė Es­ti­jos pre­zi­den­tė Kers­ti Kal­ju­laid.

Europos Komisijos pirmininkas Jeanas– Claude‘as Junckeris pažadėjo, kad europinės vėžės geležinkelio „Rail Baltica“ projektas bus Europos Sąjungos finansuojamas ir po 2020 metų, interviu leidiniui „Politico“ pranešė Estijos prezidentė Kersti Kaljulaid.

Jos teigimu 5,8 mlrd. eurų vertės geležinkelio projektas privalo būti tęsiamas, nepaisant neapibrėžtumui, dėl ES biudžeto, susijusios su Didžiosios Britanijos sprendimu išstoti iš Europos Sąjungos, vadinamojo „Brexit“.

„Esame pasirengė diskutuoti ir analizuoti, ką reikia daryti su Europos Sąjungos biudžetu ateityje, tačiau negalime leisti, kad projektas, kuris 2018–2019 metais įžengia į tiesimo fazė, vėluotų, nes abejojama, kas bus toliau“, – apie galimus projekto sunkumus dėl „Brexit“ kalbėjo Estijos prezidentė.