Estijos premjeras priėmė valstybės valdymo ministro atsistatydinimą
Es­ti­jos vy­riau­sy­bės va­do­vas Ju­ri Ra­tas an­tra­die­nį pri­ėmė vals­ty­bės val­dy­mo mi­nis­tro Jaa­ko Aa­bo at­sis­ta­ty­di­ni­mo par­eiš­ki­mą; nau­jo mi­nis­tro pa­var­dę prem­je­ras ža­da pa­skelb­ti ar­ti­miau­siu me­tu, pra­ne­šė vy­riau­sy­bės at­sto­vas spau­dai.

Pasak jo, ministras pirmininkas atsistatydinančio ministro pareiškimą perduos prezidentei Kersti Kaljulaid, o apie naują kandidatą į ministro postą bus pranešta artimiausiomis savaitėmis, kai Centro partijos valdyba patvirtins jo kandidatūrą savo posėdyje.

„Su skaudančia širdimi priėmiau valstybės valdymo ministro Jaako Aaabo atsistatydinimo prašymą. Vis dėlto mes neturime pasirinkimo. Toks elgesys būtų neatleistinas bet kokiam vairuotojui. Ministras Jaakas Aabas po šio įvykio pasidarė rimtas išvadas; tai patvirtina jo atsakingas sprendimas trauktis iš savo posto“, – sakė J. Ratas.

„Tai svarbi žinia ir visiems kitiems vairuotojams. Esant mažiausioms abejonėms, derėtų prieš sėdant už vairo alkotesteriu pasitikrinti, kad išvakarėse vartoto alkoholio organizme neliko“, – kalbėjo premjeras.

J. Ratas labai teigiamai įvertino J. Aabo darbą ministro poste.

„Jis tikslingai ir kompetetingai vadovavo stambioms savo srities reformoms. Jaakas Aabas buvo tvirtas vyriausybės ramstis ne tik savo srityje. Kaip buvęs socialinių reikalų ministras jis taip pat įnešė ženklų indėlį į sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų sferą“, – kalbėjo vyriausybės vadovas.

Vyriausybės įstatyme numatyta, kad ministras pirmininkas per mėnesį privalo perduoti ministro atsistatydinimo prašymą prezidentui. Šis mėnuo yra skiriamas naujo kandidato paieškai. Premjero pasiūlytą naują kandidatą į ministrus prezidentas paskiria per tris dienas. Naujas ministras savo pareigas pradeda eiti po to, kai prisiekia parlamente.

J. Aabas atsistatydina dėl vairuojant viršyto leistino greičio ir vairavimo apgirtus nuo alkoholio.