Estijos finansų inspekcija nurodė uždaryti „Danske Bank“ filialą
Es­ti­jos fi­nan­sų ins­pek­ci­ja par­ei­ka­la­vo už­da­ry­ti „Dans­ke Bank“ fi­lia­lą, per ku­rį, kaip įta­ria­ma, bu­vo iš­plau­ta įspū­din­go dy­džio pi­ni­gų su­ma.

Tarnybos antradienį išplatintame pranešime teigiama, jog „Danske Bank“ veiklą Estijoje privalo nutraukti per 8 mėnesius nuo atitinkamo nurodymo gavimo, atsižvelgdamas į šio jo filialo klientų interesus. Filialo uždarymo planas turi būti pateiktas 20 dienų.

„Rimti veiklos pažeidimai, kuriuos „Danske Bank“ leido sau daug metų, ir jų padaryta žala neabejotinai verti pasmerkimo“, – akcentuojama Finansų inspekcijos pranešime.

Jame taip pat pažymima, kad toks sprendimas „Danske Bank“ klientų Estijoje šiuo metu neturi paliesti – visos filialo sutartys su jais turi būti vykdomos ir pertvarkomos nuosekliai per aštuonis mėnesius. Per šį laikotarpį turi būti grąžinti visi klientų indėliai. Tačiau bankas negali dėl šio nurodymo pareikalauti, kad klientai pirma laiko grąžintų paskolas – jų sutartis turi perimti kita veikti Estijoje galinti kreditavimo įstaiga, arba su šiais klientais turi būti susitarta kitaip.

2018-ųjų pabaigoje „Danske Bank“ Estijos filialas turėjo beveik 14,7 tūkst. indėlininkų ir 12,3 tūkst. paskolų klientų.

Filialus 14-oje valstybių turintis didžiausias Danijos komercinis bankas „Danske Bank“ yra paskelbęs, jog ištyrus finansines operacijas per jo Estijos filialą 2007–2015 metais nustatyta įspūdinga įtartinų pervedimų suma – 200 mlrd. eurų. „Danske Bank“ pripažino nesugebėjęs tinkamai reaguoti į signalus apie įtartinus ir galimai nusikalstamus sandorius, negalįs nustatyti, kiek tiksliai pinigų buvo išplauta, ir paaiškinti jų kilmės.

Anksčiau skelbta, kad Estijoje sulaikyta su pinigų plovimo afera siejamų 10 buvusių „Danske Bank“ filialo darbuotojų. Pasak tyrėjų, yra priežasčių įtarti, kad sulaikytieji sąmoningai suteikė galimybių „Danske Bank“ filialo klientams plauti pinigus ir gavo už atlygius.

Šis vienas didžiausių visų laikų pagal mastą pinigų plovimo skandalas tiriamas kai kuriose Europos šalyse, įskaitant Daniją, bei Jungtinėse Valstijose.