Estijoje sulaikyti du šnipai, galimai nutekinę informaciją Rusijos GRU
Ta­li­no teis­mas Vals­ty­bi­nės pro­ku­ra­tū­ros pra­šy­mu nu­ro­dė su­im­ti du vals­ty­bės iš­da­vys­te kal­ti­na­mus vy­rus, iš ku­rių vie­nas nu­ma­no­mo nu­si­kal­ti­mo me­tu dir­bo Es­ti­jos gy­ny­bos pa­jė­gų vy­riau­sia­ja­me šta­be.

Įtariama, kad suimtieji perdavė įslaptintos medžiagos Rusijos karinės žvalgybos agentūrai GRU, pranešė prokurorai.

Estijos kariuomenės Vyriausiasis štabas kol kas nekomentavo žinios, kad vienas iš įtariamųjų dirbo šioje institucijoje. Generalinė prokurorė Lavly Perling įvardijo jį kaip kaip 1980 metais gimusį artilerijos karininką Denisą Metsavasą, tarnavusį Karinio aprūpinimo skyriuje. Nuo pirmadienio jis turėjo pradėti tarnybą savanoriškojoje krašto apsaugos organizacijoje „Kaitseliit“.

Kariuomenės vadas generolas Riho Terras sakė, kad majoras D. Metsavasas kariuomenėje tarnavo nuo 2008-ųjų ir buvo žinomas kaip atsakingas ir kompetentingas karininkas.

„Tačiau iš tikrųjų jis buvo išdavikas“, – pareiškė generolas ir pridūrė, kad kariuomenei buvo suduotas stiprus smūgis.

Gynybos ministro pavedimu bus sukurta specialioji komisija, tirsianti įvykį.

„Man kelia didelį susirūpinimą dviejų Estijos piliečių, įtariamus valstybės išdavimu, sulaikymas. Valstybės išdavimas – vienas rimčiausių nusikaltimų, kuris reiškia slaptą ir priešišką veiklą, visų Estijos gyventojų ir mūsų sąjungininkų pasitikėjimo išdavimą“ – nurodė premjeras Juri Ratas.

„Valstybės išdavimo aptikimas yra Estijos kontržvalgybos ir kitų kompetentingų institucijų rimto ir profesionalaus darbo rezultatas. Šiandienos žinia yra vienareikšmiškas signalas: vieną sykį visi įtariamieji bus rasti ir kiekviena tokia veika bus nubausta“, – pridūrė vyriausybės vadovas.