Estijoje nuteistas 32 metų Rusijos šnipas
Es­ti­jos teis­mas pri­pa­ži­no kal­tu dėl są­moks­lo prieš vals­ty­bę vie­ną 32-erių pi­lie­tį, rin­ku­sį duo­me­nis Ru­si­jos ka­ri­nei žval­gy­bai (GRU), penk­ta­die­nį pa­skel­bė lai­kraš­tis „Pos­ti­mees“.

Saugumo policija (KaPo) sulaikė Jevgenijų Slaviną liepos 1-ąją; tada jam buvo skirtas kardomasis kalinimas.

Remiantis kaltinimais, J. Slavinas nuo 2016-ųjų balandžio palaikydavo ryšius su GRU. Jis sutiko dalyvauti šios agentūros vykdomoje ardomojoje veikloje, kurios tikslas buvo padaryti žalos Estijos vidaus ir išorės saugumui.

Sandėrį su GRU jis sudarė raštu, o informaciją perdavinėjo telefonu, elektroniniu paštu ir žinutėmis, taip pat per susitikimus Rusijos teritorijoje.

Viena iš E. Slavino užduočių buvo nufotografuoti galimą būsimo NATO aerodromo Estijoje vietą.

Teismas vyrą pripažino kaltu praėjusią savaitę ir skyrė jam metų ir aštuonių mėnesių laisvės atėmimo bausmę.