Estijoje atsistatydino verslumo ir informacijos ministrė
Es­ti­jos vers­lu­mo ir in­for­ma­ci­jos tech­no­lo­gi­jų mi­nis­trė so­cial­de­mo­kra­tė Ur­ve Pa­lo pir­ma­die­nį nu­spren­dė at­sis­ta­ty­din­ti ir grįž­ti dirb­ti į par­la­men­tą, to­dėl šios frak­ci­jos na­rė Lii­sa Oviir tu­rės už­leis­ti jai vie­tą.

Anksčiau pirmadienį U. Palo paskelbė paliekanti vyriausybę ir Socialdemokratų partiją (SDE). Ji pridūrė, kad susigrąžins deputatės mandatą iki dabartinio šaukimo parlamento darbo pabaigos 2019 metų pavasarį, bet pareiškė nebeketinanti siekti būti perrinkta.

L. Oviir yra SDE parlamentinės frakcijos seniūno pavaduotoja.

„Anksti šį rytą Urve man pasakė nusprendusi atsistatydinti iš ministrės pareigų ir palikti partiją. Man liūdna dėl fakto, kad toks geras žmogus ir patyrusi ministrė traukiasi, bet, aišku, gerbiu jos sprendimą“, – sakė SDE vadovas Jevgenijus Osinovskis.

Konkrečių pasitraukimo priežasčių U. Palo neįvardijo, tik sakė, kad jau ilgą laiką ketino trauktis iš politikos.