Estija turi savo Magnitskio sąrašą
Es­ti­jos vy­riau­sy­bė per ket­vir­ta­die­nio po­sė­dį pri­ta­rė už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tro Sve­no Mik­se­rio pa­siū­ly­mui pa­gal įsta­ty­mą dėl tarp­tau­ti­nių sank­ci­jų įves­ti ap­ri­bo­ji­mus as­me­nims, ku­riuos Es­ti­ja yra įtrau­ku­si į va­di­na­mą­jį Mag­nits­kio są­ra­šą, nau­jie­nų agen­tū­rai BNS nu­ro­dė Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos spau­dos tar­ny­ba.

„Vyriausybės vienybė ir ryžtingumas šiuo klausimu liudija apie mūsų norą atkreipti dėmesį į vis dažnėjančius Rusijos (vykdomus) tarptautinės teisės pažeidimus. Negalime nereaguoti į šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus“, – sakė S. Mikseris, kurio žodžiai cituojami pranešime spaudai.

Pasak ministro, šiomis priemonėmis Estija palaiko teisinės valstybės principo užtikrinimą. „Mes itin rimtai vertiname žmogaus teises ir norime minėtomis priemonėmis pademonstruoti tai ir sąjungininkams. Mums visiems derėtų reaguoti į pasaulio tvarkos, grindžiamos tam tikromis taisyklėmis, pamynimo atvejus ir tuo pačiu įnešti indėlį ir savo saugumą“, – sakė S. Mikseris.

Tokios tarptautinės organizacijos kaip Europos Taryba, Europos Saugumo ir Bendradarbiavimo Organizacija (ESBO), Europos Parlamentas paragino vyriausybes taikyti sankcijas dėl Sergejaus Magnitskio atvejo ir kitų analogiškų atvejų.

Priemonių dėl žmogaus teisių pažeidimų, įskaitant draudimą įvažiuoti, jau ėmėsi JAV, Kanada, Jungtinė Karalystė, Latvija ir Lietuva, pažymėjo vyriausybės atstovas.

Rusų teisininkas Sergejus Magnitskis 2008 metais buvo areštuotas tiriant bylą dėl vengimo mokėti mokesčius fonde „Hermitage Capital“. Auditoriaus draugų ir kolegų nuomone, jis buvo sulaikytas todėl, kad atskleidė aferą su dukterinėmis „Hermitage“ firmomis, per kurias, jo teigimu, virtinė valdininkų ir teisėsaugos pareigūnų su mokesčių grąžinimo pretekstu iš iždo išgrobstė 5,4 mlrd. rublių (apie 128 mln. eurų tuomečiu kursu).

2009 metais, po 11 mėnesių trukusio kardomojo kalinimo, S. Magnitskis mirė sulaikymo centro „Matrosskaja tišina“ ligoninėje, būdamas 37 metų. Manoma, kad kalėjime jis buvo mušamas ir kankinamas.

S. Magnitskio mirtis sukėlė didelį rezonansą Rusijoje ir pasaulyje. JAV dėl jo mirties įvedė sankcijas kai kuriems Rusijos valdininkams ir paragino Europos Parlamentą padaryti tą patį.

Dar 2016 metų gruodį Estijos parlamentas priėmė įstatymo pataisas, pagal kurias galima uždrausti atvykti į Estiją asmenims, įtrauktiems į vadinamąjį Magnitskio sąrašą, bet Vidaus reikalų ministerija šių apribojimų iki šiol netaikė.