Estija sutinka sinchronizuoti elektros tinklus per Lenkiją
Es­ti­jos prem­je­ras Ju­ri Ra­tas sa­ko, jog ša­lis no­ri kuo grei­čiau įgy­ven­din­ti Bal­ti­jos ša­lių elek­tros sis­te­mų sinch­ro­ni­za­vi­mo su kon­ti­nen­ti­ne Eu­ro­pa per Len­ki­ją pro­jek­tą.

„Norime, kad sinchronizavimo darbai per Lenkiją būtų užbaigti kuo greičiau“, – spaudos konferencijoje Vilniuje po Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Lenkijos premjerų susitikimo sakė J. Ratas.

Lietuvos premjeras Saulius Skvernelis žurnalistams sakė, jog galutinis politinis sutarimas dėl sinchronizavimo su Europa, dalyvaujant Europos Sąjungos (ES) vadovams, turėtų būti pasirašytas šių metų birželį.

Lietuva, Latvija ir Estija vasario viduryje paragino ES vadovus naujame Bendrijos biudžete numatyti lėšų sinchronizacijai.

Baltijos šalys nori savo tinklus atjungti nuo posovietinės energetinės sistemos, taip tikėdamosi sumažinti priklausomybę nuo Rusijos. Sinchronizuoti elektros tinklus su žemyninės Europos tinklais Lietuva planuoja iki 2025 metų.