Estija ragina griežtinti sankcijas Rusijai
Eu­ro­pos Są­jun­ga dėl in­ci­den­to Ker­čės są­siau­ry­je, kai Ru­si­jos pa­kran­čių ap­sau­gos lai­vas ap­šau­dė tris Ukrai­nos ka­ri­nius lai­vus, tu­ri įves­ti pa­pil­do­mų sank­ci­jų Mask­vai ir nu­siųs­ti į konf­lik­to ra­jo­ną tarp­tau­ti­nių ste­bė­to­jų, ma­no Es­ti­jos gy­ny­bos mi­nis­tras Ju­ri Lui­kas.

Jis pažymėjo, kad šiuo atveju kalbama apie eilinę Rusijos agresijos Ukrainos atžvilgiu apraišką. Kad tai būtų išspręsta, tarptautinė bendrija privalo nedelsdama imtis ryžtingų veiksmų, pirmadienį naujienų agentūrai BNS sakė Estijos gynybos ministras.

J. Luiko manymu, situacija yra pavojinga, visapusiškas karinis konfliktas minimame regione gali įsiplieksti bet kurią akimirką, todėl ES privalo įvesti Rusijai papildomas sankcijas, o į regioną nusiųsti tarptautinių stebėtojų.

Estijos gynybos ministerijos išplatintame pareiškime pažymima, kad Rusija nuo pat nelegaliai pastatyto Kerčės tilto atidarymo trukdydavo komerciniams laivams plaukioti į Ukrainos uostus Mariupolį ir Berdianską, o dabar perėjo prie visapusiškos jūrų blokados.

J. Luikas pabrėžė, kad Rusija dėl prezidento rinkimų Ukrainoje ėmė smarkiai kurstyti įtampą ir siekia užgrobti Ukrainos jūrų teritorijų kontrolę. Neatmestina galimybė, kad Rusija nori padidinti ir savo sausumos užkariavimus Ukrainos teritorijoje, ypač – aplink Mariupolį, pridūrė estų ministras.

Ukraina sekmadienį pranešė, kad Rusija Kerčės sąsiauryje prie Maskvos aneksuoto Krymo krantų apšaudė ir užgrobė tris jos karinių jūrų pajėgų laivus.

Kerčės sąsiauris yra siauras vandens kelias, jungiantis Juodąją jūrą su Azovo jūra. Pastaroji yra naudojama tiek Ukrainos, tiek Rusijos.

Du mažieji šarvuotieji kateriai, „Berdiansk“ ir „Nykopol“, bei vilkikas „Jany Kapu“ plaukė per sąsiaurį pakeliui iš Odesos į Mariupolio uostą.

Kariškiai nurodė, kad Rusijos pakrančių apsaugos laivas „Don“ pirmiausiai taranavo vilkiką, vykdydamas „atvirai agresyvius veiksmus“, tuomet apšaudė vieną iš katerių.

Ukraina informavo, kad per incidentą nukentėjo šeši jos kariai.