Estija perspėja dėl Rusijos informacinio karo
Ru­si­ja reikš­min­gai iš­plė­tė sa­vo in­for­ma­ci­nį ka­rą, tre­čia­die­nį per Bal­ti­jos ša­lių už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­trų su­si­ti­ki­mą su JAV At­sto­vų Rū­mų Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­ku Ed­war­du Roy­ce'u ir jo na­riais sa­kė Es­ti­jos dip­lo­ma­ti­jos va­do­vas Sve­nas Mik­se­ris.

Estijos ministro žodžius naujienų agentūrai BNS citavo Užsienio reikalų ministerijos spaudos tarnyba. S. Mikseris pažymėjo, kad ir Europos Sąjunga, ir JAV turi būti pasirengusios užkirsti kelią iš Rusijos kylančioms grėsmėms.

„Baltijos valstybėms hibridinės grėsmės ir priešiška propaganda nėra naujas reiškinys, bet šiandien Rusija reikšmingai išplėtė savo informacinio karo frontą. Svarbu, kad visa visuomenė žinotų apie grėsmes ir būtų pasirengusi atpažinti melagingą informaciją“, – sakė S. Mikseris.

„Taip pat turime suvokti Rusijos veiklą, kurios tikslas – skaldyti mūsų visuomenes ir kurstyti nepasitikėjimą mūsų demokratinėmis institucijomis“, – sakė estų užsienio reikalų ministras, kuris paminėjo Rusijos kišimąsi į Europos šalių ir JAV rinkimus.

JAV Atstovų Rūmų Užsienio reikalų komiteto nariai padėkojo Baltijos valstybėms už indėlį į kovą su terorizmu.

S. Mikseris patvirtino Estijos įsipareigojimą šiai kovai. „Kovos su teroristinėmis grupuotėmis sėkmė įmanoma tik glaudaus tarptautinio bendradarbiavimo sąlygomis. Estija pasirengusi aktyviai dalyvauti koalicijos prieš IS (džihadistų judėjimą „Islamo valstybė“) darbe“, – patikino jis.

Baltijos šalių užsienio reikalų ministrai taip pat susitiko su JAV Senato Užsienio reikalų komiteto pirmininku Robertu Corkeriu ir jo pavaduotoju Robertu Menendezu, su kuriais aptarė sankcijų Rusijai pratęsimą ir klausimus, susijusius su hibridinėmis grėsmėmis.