Estija patvirtino pensijų reformos projektą: vėl pavyzdys Lietuvai?
Es­ti­jos vy­riau­sy­bė pa­tvir­ti­no pen­si­jų re­for­mos įsta­ty­mo pro­jek­tą, ku­ria­me nuo 2021-ųjų nu­ma­ty­tas lanks­tes­nis iš­ėji­mas į pen­si­ją bei pen­si­nio am­žiaus su­sie­ji­mas su ti­kė­ti­na gy­ve­ni­mo truk­me nuo 2027 me­tų.

„Valstybės užduotis – užtikrinti visuomenės tikėjimą tuo, kad senatvė nėra tolygu skurdui. Uždirbama skirtingai, bet net ir nedidelis atlyginimas turi užtikrinti pakankamas oriai senatvei pajamas. Didesnis lankstumas išėjimui į pensiją būtinas, kad nepritrūktume darbo jėgos, o pagyvenę žmonės turėtų galimybių save realizuoti“, – pareiškė socialinės apsaugos ministrė Kaia Iva.

„Solidaresnė pirmos pakopos pensijų sistema užtikrins nuo atlyginimo dydžio priklausomas pajamas senatvėje, taip pat antros pakopos pensijų fonduose sukauptas lėšas, kurias galės didinti patys dirbantieji. Savarankiškas kaupimas senatvei – trečios pakopos pensijų fonduose“, – pridūrė ji.

Nuo 2021-ųjų išėjimo į pensiją tvarka taps lankstesnė – žmonėms bus suteikta galimybė patiems rinktis, kada išeiti į pensiją, gauti dalį pensijos ar jos mokėjimus atidėti vėlesniems laikotarpiams.

Nuo 2021 metų keisis valstybės mokamų senatvės pensijų skaičiavimo tvarka – prasidės 16 metų pereinamasis laikotarpis, per kurį pensijų dydis vienodai priklausys nuo atlyginimų dydžio ir darbo stažo. Nuo 2037 metų pensijų dydis bus siejamas tik su darbo stažu.

Tam, kad pensijų sistema atitiktų demografinės raidos reikalavimus ir, mažėjant gyventojų skaičiui, būtų įmanoma mokėti adekvačią pensiją, nuspręsta nuo 2027 metų pensinį amžių susieti su tikėtina gyvenimo trukme.

Socialinės apsaugos ministerijos prognozėmis, 2027 metais pensinis amžius galėtų siekti 65 metus ir 1 mėnesį, 2037 metais – 66 metus, 2047 metais – 67 metus, o 2057 metais – 68 metus ir 4 mėnesius.