Estiją pasveikino Vladimiras Putinas
Ru­si­jos pre­zi­den­tas Vla­di­mi­ras Pu­ti­nas pa­svei­ki­no Es­ti­jos pre­zi­den­tę Kers­ti Kal­ju­laid su Es­ti­jos ne­prik­lau­so­my­bės šimt­me­čiu.

„Rusijos prezidentas nusiuntė Estijos prezidentei sveikinimą nacionalinės šventės – Estijos Respublikos nepriklausomybės dienos – proga ir palinkėjo visiems Estijos gyventojams laimės, klestėjimo ir viso, kas geriausia“, – sakoma antradienį išplatintame Rusijos pasiuntinybės Estijoje pranešime.

Estija nepriklausomybės paskelbimo šimtmetį minės vasario 24-ąją.