Estai pateikė Rusijai sąskaitą už okupaciją
Es­ti­jos tei­sin­gu­mo mi­nis­tras Ur­mas Rein­sa­lu in­ter­viu es­tų lei­di­niui „Ees­ti Pa­eva­leht“ par­eiš­kė, kad so­vie­tai pa­žei­dė 1920 me­tų Tar­tų tai­kos su­tar­tį, ku­rios da­lis nuo­sta­tų ga­lio­ja ir šian­dien.

Estijos teisingumo ministerijoje sukurta komisija paskaičiavo, kad okupacijos padaryta žala siekia apie 1,2 milijardo eurų.

„Antroji jos (Tartu sutarties) dalis, pagal kurią Rusija visiems laikams atsisakė bet kokių privilegijų Estijos atžvilgiu, galioja ir šiandien“, – teigė teisingumo ministras. Estijos įstatymais įtvirtinta ir 1920 metų sutartimi nustatyta valstybės siena.

Pasak Urmo Reinsalu, SSRS teisių paveldėtoja Rusija turi atlyginti žalą už sutarties sulaužymą.

Sovietų okupacijos žalą vertina ir Lietuva bei Latvija, tačiau Rusija tvirtina, kad Baltijos šalys okupuotos nebuvo, o jų įjungimas į SSRS sudėtį vyko laikantis to meto tarptautinės teisės.